top of page

Žurnalistai: atsiminimai, biografinės apybraižos, interviu, straipsniai

Laurinavičius, Jonas

Žurnalistai: atsiminimai, biografinės apybraižos, interviu, straipsniai.-Kaunas, 2017.- 261 p

Atsiminimų, biografinių apybraižų ir interviu knygoje „Žurnalistai“ autorius pasakoja apie savo kolegas, su kuriais jam teko dirbti, artimai bendrauti. Dauguma šių žurnalistų jau išėję Amžinybėn. Pasak autoriaus, ši knyga – tai padėkos žodis gyviesiems ir atminimo ženklas mirusiesiems. Knygos vertę didina ir pluoštas niekur neskelbtų nuotraukų.

Knygos įvade „Buvau su jais“ J. Laurinavičius prisimena darbą Varėnos redakcijoje, pasakoja apie Varėnos rajono žurnalistus, su kuriais jam teko bendrauti ir kurie jį mokė žurnalistinio darbo niuansų. Taip pat prisimena vykusius literatūrinius vakarus Varėnoje, renginius su P. Širviu, B. Mackevičiumi, V. Giedra ir kt. Prisimena, kad jo ryšiai su redakcija vėl atgijo Atgimimo laikais, kai Varėnos rajono laikraščio redaktoriumi tapo Aloyzas Tendzegolskis. Redaktorius buvo jį įtraukęs į „Merkio krašto“ laikraščio priedo „Varėnė“ redakcinę kolegiją.
bottom of page