top of page

Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos

Žymiausi Lietuvos mūšiai ir karinės operacijos:[straipsnių rinkinys].- Vilnius: Alio, 2013.- 284 p.: iliustr., žml.

Knygoje pasakojama apie įvairiausių laikų žymiausius Lietuvos mūšius ir karines operacijas. Lietuvos kariams per ilgąLietuvos istoriją yra tekę dalyvauti daugelyje mūšių, kurie nepateko į šią knygą.

Į šį leidinį stengtasi atrinkti svarbesnius, įdomesnius, o svarbiausia tuos mūšius, kuriuose lietuviai kovojo dėl Lietuvos valstybės interesų, todėl į knygą nepateko karinės operacijos, kuriose lietuviai dalyvavo kitų šalių kariuomenėse, ar mūšiai, kuriuose lietuviai talkino kitoms šalims sąjungininkėms ir jungtinėse kariuomenėse nesudarė ženklios dalies ar neatliko ryškesnio vaidmens.

Šioje knygoje plačiai aprašytas Valkininkų mūšis 1700 metais, Merkinės puolimas 1945 metais.bottom of page