top of page

Žymios datos. Vasario mėn.

1959 m. vasario 6 d. buvo įkurta Perlojos bandymų stotis. (Lietuvos rytas. - 1999, vas. 15, priedas „Vartai“, p. 4).


1993 m. vasario 11 d. Lietuvos heraldikos komisija (protokolas Nr. 94) aprobavo Valkininkų miestelio herbą.(http://www.varena.lt/apie rajoną/herbai).


1913 m. vasario 12 d. Šklėrių kaime, Kabelių parapijoje gimė kunigas salezietis, misionierius Jonas Svirnelis. Baigęs kaimo mokyklą, 1930 m. išvyko pas saleziečius į Italiją. Perozoje baigė licėjų, buvo priimtas į noviciatą. Siekdamas tapti misionieriumi, nuo 1934 metų mokėsi Indijoje, kur baigė filosofijos ir teologijos studijas. 1945 m. buvo įšventintas kunigu. 1965 m. kun. J. Svirnelis grįžo į Italiją. Nenutraukęs ryšių su Indija, rūpinosi misijų šalpa. Po sunkios ligos mirė 1973 m. sausio 30 d. Romoje, palaidotas Fraskačio kapinėse, greta kitų saleziečių. (XXI amžius. -2005, birž. 3; Lietuvių enciklopedija. T. 29, p. 275).
2009 m. vasario 13 d. duris atvėrė Varėnos socialinių paslaugų centras. (Giružis. – 2009, vas. 24, p. 1-2).


1868 m. vasario 13 d. Šilutės rajone gimė Konstantinas Jagminas; 1890-1894 m. Merkinės vikaras, vėliau klebonas. Organizavo lietuviškų knygų platinimą Merkinėje ir visoje Merkinės parapijoje. Mirė 1896 m. gruodžio 1 d. Palaidotas Merkinės bažnyčios šventoriuje. (Šimtas knygnešių. – Vilnius, 1998, p.55.)

1954 m. vasario 13 d. Senovės kaime gimė Algimantas Vyšniauskas, pulkininkas, Lietuvos kariuomenės generolo A. Ramanausko kovinio rengimo centro viršininkas.1936 m. vasario 14 d. Moliadugnio kaime gimė žurnalistas Vytautas Valentinas Česnulis; parengė ir atskiromis knygomis išleido darbus: „Iš Varėnos II parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos istorijos“ (2006 m.), „Senoji Perlojosbažnyčia“ (2006 m.), „Moliadugnis ir jo apylinkės“ ( I leid. – 2007 m., II leid. – 2008 m.), „Varėnos krašto šauliai 1919-1940“ (2008 m.), „Perlojos bažnyčios“ (2008 m.).


1932 m. vasario 16 d. Varėnos I šaulių namuose atidaryta skaitykla-biblioteka. (Česnulis V. Varėnos krašto šauliai 1919-1940.- Vilnius, 2008, p. 362).1935 m. vasario 16 d. Merkinėje surengtas visų visuomeninių organizacijų bendras Nepriklausomybės paskelbimo 17-ųjų metinių minėjimas (Česnulis V. Varėnos krašto šauliai 1919-1940.- Vilnius, 2008, p. 292).


1996 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino po 200 metų atkurtą Merkinės miesto herbą. (Lietuvos heraldika: T.1. – Vilnius, 1998, p. 75).


1706 m. vasario 22 d. ties Valkininkais vyko mūšis tarp lenkų dalinių, rėmusių skirtingus varžovus į karaliaus sostą. Vieną dalinį rėmė švedų kariuomenė, vedama Dukerio, kitą – rusų divizija, vadovaujama Bauerio. (Lietuvių enciklopedija: T.33. – Bostonas, 1965, p. 38).1925 m. vasario 23 d. Perlojoje gimė Petronėlė Česnulevičiūtė, humanitarinių mokslų daktarė, literatūros istorikė ir kritikė, dramaturgė1642 m. vasario 24 d. - Merkinės seniūno Jono Vypinskio raštas, kuriuo pasižadama neimti mokesčių iš miestiečių, vykstančių per jo pastatytą tiltą per Stangio upelį, kol tas tiltas stovės.

(Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T.5: Merkinė. – Vilnius, 2007, p. 252).


1921 m. vasario 25 d. Perlojos šaulių būrį patvirtino LŠS Centro valdyba. (Česnulevičiūtė P. Perloja 1378-1923. – Vilnius, 2008, p. 165).1948 m. vasario 27 d. Valkininkuose gimė Elena Zalieckienė (Molytė), VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto prodekanė, docentė, daktarė.

bottom of page