top of page
Administracinė informacija_Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Administracinė informacija

Paskatinimai ir apdovanojimai

Informacija šiuo metu ruošiama

Viešieji pirkimai

Informacija šiuo metu ruošiama

Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

Ūkio subjektų priežiūra
Informacija šiuo metu ruošiama

Tarnybiniai lengvieji automobiliai​

  • „Toyota Corolla Verso“ sidabrinės spalvos, valstybinis Nr. FEJ 904 

  • „Renault Master“ baltos spalvos, valstybinis Nr. LBO 791 - vairuotojas Giedrius Prakapas

Lėšos veiklai viešinti

Informacija šiuo metu ruošiama

Darbo taryba

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo taryba:
 

Pirmininkė:

1. Sigutė Čaplikienė, administratorė;

Narės:

1. Verutė Jurgelevičienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė;

2. Aldona Mikelevičienė, Informacinių išteklių skyriaus bibliotekininkė.

Korupcijos prevencija​

 

Vidinis pranešimų apie pažeidimus kanalas

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis Bibliotekos veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.


Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina galimybę teikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui, arba jį Bibliotekoje pažeidžiančius asmenis, kuriuos su Biblioteka sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.


Pranešama apie šias veikas:
1. Galimai rengiamą, vykdomą ar įvykdytą nusikalstamą veiką.
2. Administracinį nusižengimą.
3. Tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą.
4. Profesinės etikos normų pažeidimą.
5. Kitą viešajam interesui keliamą grėsmę arba teisės pažeidimą.*

* Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Pranešimo teikimo būdai:
1. Užpildyti pranešimo formą apie pažeidimus (atsisiųsti)
2. Elektroniniu paštu: info@varenosvb.lt
3. Paštu: Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vytauto g. 19, LT-65189, Varėna.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas bei galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacijos apie pažeidimus bibliotekoje teikimo tvarka
Bibliotekos korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

 

Teisės aktai, susiję su korupcijos prevencija:

 

Asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją Bibliotekoje kontaktai:

Sigutė Čaplikienė, administratorė (atsakinga už informacijos apie pažeidimą priėmimą ir registravimą)

Tel. +370 310 31639,

El. p.: info@varenosvb.lt

bottom of page