top of page

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (toliau – Biblioteka) duomenų apsaugos pareigūno funkcijas pagal sutartį vykdo UAB "SDG", kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje

 

Duomenų apsaugos pareigūno Bibliotekoje kontaktai:

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“

El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt

Tel. Nr. +370 37 46006

Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Biblioteką teikiant prašymą:

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą.

 

Susipažinkite su:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

ASMENS DUOENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos integralioje bibliotekų Informacijos sistemoje (LIBIS)  ir LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portale  www.ibiblioteka.lt  taisyklės

bottom of page