top of page
Mobili biblioteka_Varėnos miesto biblioteka (1)-min.jpg

Mobilioji biblioteka

Mobili biblioteka_Varėnos miesto biblioteka (1)-min.jpg

Mobiliosios bibliotekos tikslas – aptarnauti Varėnos rajono savivaldybės gyventojus, jiems teikiant bibliotekos ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos paslaugas.

Mobiliosios bibliotekos uždaviniai:

1. Organizuoti atokių rajono kaimų gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, kaupti dokumentų fondą.
2. Teikti paslaugas visiems vartotojams, neatsižvelgiant į jų amžių, išsilavinimą, socialinį statusą.
3. Ugdyti ir stiprinti bendruomenės narių skaitymo įgūdžius.
4. Vykdyti prevencijos ir integravimo į visuomenę priemones žmonėms su socialinės rizikos faktoriais.
5. Rūpintis vaikų užimtumu, jų estetinių, etinių, muzikinių įgūdžių lavinimu.
6. Organizuoti kultūrinę veiklą.

Mobiliojoje bibliotekoje teikiamos bibliotekos paslaugos:

Nemokamos paslaugos:

 • Dokumentų į namus ir mobiliojoje bibliotekoje išdavimas.

 • Atsakymas į skaitytojų užklausas žodžiu ir telefonu.

 • Konsultavimas ieškant informacijos, informacijos paieška internete.

 • Spaudinių pristatymas į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (jų pageidavimu).

 • Galimybė naudotis Microsoft Office programomis.

 • Kompiuterinės įrangos naudojimas informacijai surinkti.

Mokamos paslaugos:

 • Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas.

 • Dokumentų spausdinimas.

 • Dokumentų kopijavimas.

 • Dokumentų įrišimas.

 • Dokumentų nuskaitymas.

 • Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą.

Mobiliojoje bibliotekoje teikiamos Varėnos rajono savivaldybės administracijos paslaugos

 • Prašymų Varėnos rajono savivaldybės tarybai dėl mokesčių (žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamo turto, paveldimo turto) lengvatų suteikimo priėmimas.

 • Prašymų dėl asmenų (šeimų) įrašymo į sąrašus socialinio būsto nuomai priėmimas.

 • Prašymų dėl Varėnos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimo darbų vykdymo priėmimas.

 • Prašymų dėl leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo priėmimas.

 • Asmenų prašymų ir skundų priėmimas.

 • Prašymų priėmimas dėl archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių savivaldybės archyvuose, išdavimas.

 • Prašymų dėl numerių žemės sklypams, pastatams, patalpoms ir butams suteikimo ir keitimo priėmimas.

 • Prašymų dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties (būdo) keitimo priėmimas.

Mobiliosios bibliotekos funkcijos:

1. Komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams skolina Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius, užtikrina jų grąžinimą.
2. Organizuoja įvairius renginius.
3. Atsako į vienkartines bibliografines užklausas, naudojant mobilios bibliotekos ar kitų bibliotekų informacines paieškų sistemas.
4. Konsultuoja vartotojus informacinių technologijų naudojimo klausimais.
5. Analizuoja spaudinių fondą, nustatyta tvarka išima iš fondų ir nurašo pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius.
6. Rengia projektus.
7. Dalyvauja LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) diegimo darbuose.
8. Tvarko ir saugo mobilios bibliotekos dokumentaciją.
9. Plėtoja knygnešystę.

Mobiliosios bibliotekos darbo grafikas

Pirmadieniais

Druckūnai 9.30–10.00

Pamusiai 10.10–10.40

Sarapiniškės 10.50–11.10

Vazgirdonys  11.20–12.00

Pietūs 12.00–12.30

Karpiškės, Barteliai 12.40–13.10

Senoji Varėna 13.30–14.30

 

Antradieniais

Pirčiupiai  10.50–11.50

Pietūs 12.00–12.30

Daržininkai 12.30–13.30

Senosios Naniškės 13.40–14.10

Krūminiai 14.30–15.30

Voriškės 15.40–16.10

 

Trečiadieniais

Subartonys 9.30–10.00

Ilgininkai 10.10–10.50

Gudakiemis 11.00–11.50

Pietūs 12.00–12.30

Tolkūnai 12.30–13.20

 

Ketvirtadieniais

Žiūrai 10.00–10.45

Puvočiai 11.15–12.00

Pietūs 12.00–12.30

Kabeliai 13.00–14.00

Ašašninkai 14.10–14.40

Musteika 14.50–15.40

 

Penktadieniais

Barčiai 10.00–11.00

Vydeniai prie „Aibės“ parduotuvės 11.10–11.40

Vydeniai prie seniūnijos 11.40–12.10

Pietūs 12.30–13.00

 

Daugiau informacijos:

Mobilioji biblioteka: tel. +370 659 43 423, el. p. mobili@varenosvb.lt

Skaitytojų aptarnavimo skyrius: tel. +370 696 10 698, el. p. abonementas@varenosvb.lt

bottom of page