top of page
Leidiniai apie Varėnos kraštą_Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Leidiniai apie Varėnos kraštą

Leidinių apie Varėnos kraštą sąrašas

Kulinarinės kelionės

Kulinarinės kelionės

Kulinarinės kelionės : gražiausios vietovės, žvaigždžių istorijos, 100 receptų /– Kaunas : Virtuvės knyga [i.e. Terra publica], [2017].–...

Likimo aidas

Likimo aidas

Peičius, Juozas Likimo aidas. – Kaunas : Terra Publica, 2020. – 159, [1] p. Knygoje autorius, buvęs Nedzingės partizanų ryšininkas, ...

Duonos skonis

Duonos skonis

Baublys, Vincas Duonos skonis : apsakymai. – [Vilnius] : [Rotas], [2020] (Vilnius : Pasaulio kalbos). – 161, [1] p. Apsakymuose „Duonos...

Dubičių koplytstulpiai

Dubičių koplytstulpiai

Palevičius, Arvydas Dubičių koplytstulpiai: tapyba ir poezija / Arvydas Palevičius, Gintaras Patackas. – [Kaunas]: Kitos spalvos, 2019. –...

Liucijus Albertas Dringelis: darbų bibliografinė rodyklė, 1956-2020

Liucijus Albertas Dringelis: darbų bibliografinė rodyklė, 1956-2020

Dringelis, Liucijus Albertas Liucijus Albertas Dringelis: darbų bibliografinė rodyklė, 1956-2020. – Kaunas: Technologija, [2020]. – 66 p....

Tai Žiūrų slaunas kaimas

Tai Žiūrų slaunas kaimas

Tai Žiūrų slaunas kaimas [Garso įrašas]: šilų dzūkų dainos ir pasakojimai / Žiūrų kaimo folkloro ansamblis. – [Varėna], 2019. – 2 diskai...

Tėkmė

Tėkmė

Tėkmė. Kn. 8: almanachas / Alytaus apskrities literatų klubas „Tėkmė“- Marijampolė: Leidykla-spaustuvė „Piko valandas“, 2020. – 257,...

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Korespondencija. I tomas.: 1892-1906

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Korespondencija. I tomas.: 1892-1906

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Korespondencija. I tomas.: 1892-1906. – Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2019. –...

Lemtingi metai : Lietuva 1914–1923 m. : karas, revoliucija ir tautos gimimas: monografija

Lemtingi metai : Lietuva 1914–1923 m. : karas, revoliucija ir tautos gimimas: monografija

Balkelis, Tomas Lemtingi metai : Lietuva 1914–1923 m. : karas, revoliucija ir tautos gimimas: monografija .- Vilnius : Tyto alba, 2019. -...

Svajonės pašaukti

Svajonės pašaukti

Grigaitienė, Joana Svajonės pašaukti : trečioji knyga : apybraižos / Joana Grigaitienė ; [eilėraščiai ir karpiniai Joanos...

Mokytojai Grušauskai

Mokytojai Grušauskai

Česnulis, Vytautas Mokytojai Grušauskai.- Vilnius : [V.V. Česnulis], 2019 (Vilnius : BMK l-kla).- 23 p. Apie Varėnos rajono kaimų...

Pamerkių istorijos

Pamerkių istorijos

Motuza, Gediminas Pamerkių istorijos.- Vilnius : Ex Arte, 2019.- 127 p G. Motuza nedidelėje 127 psl. knygoje labai patraukliai pateikia...

Laukinės gamtos glūdumose

Laukinės gamtos glūdumose

Drobelis, Eugenijus Laukinės gamtos glūdumose / Eugenijus Drobelis ; fotografijų autoriai Eugenijus Drobelis ir Vytautas Knyva ;...

Kaligrafijos eskizai

Kaligrafijos eskizai

Molytė, Daiva : eilėraščiai / [kaligrafija Daivos Molytės-Lukauskienės]. – [Vilnius] : Homo liber, 2021 (Vilnius : Petro ofsetas). – 127,...

Charakteriai

Charakteriai

Tendzegolskis, Aloyzas Charakteriai : sąjūdininko novelės / Aloyzas Tendzegolskis. – Vilnius : Homo liber, [2021] (Szczecin : Print...

Aforistika iš dangaus

Aforistika iš dangaus

Tendzegolskis, Aloyzas Aforistika iš dangaus. – Vilnius : Homo liber, 2020 (Szczecin : Print Group). – 109, [2] p. Knygą sudaro du...

Šventa sala

Šventa sala

Baublys, Vincas Šventa sala: [apysaka]. – Vilnius: Rotas, 2019. – 192 p. Regėjimo negalia turinčio merkiniškio Vinco Baublio apysaka...

Asmenybės šviesoje

Asmenybės šviesoje

Grigaitienė, Joana Asmenybės šviesoje: Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio dešimtmetis Varėnoje. – Varėna, 2020. – 230,...

Dainava: dzūkų kultūros žurnalas

Dainava: dzūkų kultūros žurnalas

Dainava: dzūkų kultūros žurnalas. – 2020, Nr. 1 (39). – 80 p.: iliustr. Leidinyje išspausdintos publikacijos, susijusios su Varėnos...

22-eji nepriklausomybės metai Merkinėje (1918-1940)

22-eji nepriklausomybės metai Merkinėje (1918-1940)

22-eji nepriklausomybės metai Merkinėje (1918-1940) / [Merkinės krašto muziejus]; [sudarytojas Mindaugas Černiauskas]. – Merkinė:...

Varėnos krašto dienoraščiai

Varėnos krašto dienoraščiai

Varėnos krašto dienoraščiai : gamtos ritmu / [sudarytojas Juozas Žitkauskas].- [Vilnius] : Asociacija „Slinktys“, [2019].- 366 p. Knygoje...

Dievo valios kelias

Dievo valios kelias

Dievo valios kelias : kunigo Vlado Jezukevičiaus gyvenimo kryžkelės / [sudarytojai: Rūta Ratkevičienė, Mindaugas Bloznelis].- Vilnius :...

Merkinės cerkvė

Merkinės cerkvė

Česnulis Vytautas Valentinas Merkinės cerkvė.- Vilnius : [Rotas], 2019.- 127 p. V. V. Česnulio knyga „Merkinės cerkvė" ženkliai papildė...

Iš karo korespondento užrašų

Iš karo korespondento užrašų

Vienuolis, Antanas Iš karo korespondento užrašų.- Vilnius : Bonus animus, 2019.- 303 p. Skelbiami rašytojo A. Vienuolio-Žukausko - karo...

100 širdžių ant Tėvynės laisvės kovų aukuro

100 širdžių ant Tėvynės laisvės kovų aukuro

Gaidelis, Povilas 100 širdžių ant Tėvynės laisvės kovų aukuro.- Vilnius : Briedis, 2019.- 514 p. Lietuvos valstybės šimtmečiui skirtas...

Partizanai

Partizanai

Paberžienė, Rūta Partizanai [N 16] : [pasakojimai jaunimui apie partizaninį karą Lietuvoje] / Rūta Gabrielė Vėliūtė.- 2-oji patais....

Spyglio muzika

Spyglio muzika

Matutis, Anzelmas Spyglio muzika / Anzelmas Matutis, Nerijus Bakula ; sudarytoja Jurgita Žukienė ; Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių...

Pažinimo šaknys ir vaisiai

Pažinimo šaknys ir vaisiai

Grigas, Jonas Pažinimo šaknys ir vaisiai. – Vilnius : Kriventa, 2021. – 675, [2] p. Knygoje pasakojama, kaip pasaulį keičia mokslas ir iš...

Vilnius–Baku: kultūrų tiltai ir dialogo meridianai

Vilnius–Baku: kultūrų tiltai ir dialogo meridianai

Gamzajevas, Mahiras Vilnius–Baku: kultūrų tiltai ir dialogo meridianai = Vilnüs–Baki: mǝdǝniyyǝt körpülǝri vǝ dialoq meridianlari :...

Paulius Širvys ir Kaišiadorys

Paulius Širvys ir Kaišiadorys

Laurinavičius, Jonas Paulius Širvys ir Kaišiadorys: atsiminimai, publikacijos, rankraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2019. – 147, [1]...

A. Ramanausko-Vanago laisvės kovų takais

A. Ramanausko-Vanago laisvės kovų takais

: žygio gidas po Merkinės kraštą / [sudarytojas Mindaugas Černiauskas]. – Merkinės krašto muziejus, [2020]. – 134 p.: iliustr., žml....

Tiems, kurie visur ir visada mylėjo Lietuvą

Tiems, kurie visur ir visada mylėjo Lietuvą

Kaziulionis, Vytautas Tiems, kurie visur ir visada mylėjo Lietuvą. – Kaunas: Naujasis lankas: Varėna, 2020. – 319, [1] p.: portr. Vytautas...

Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas

Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas

Leskauskaitė, Asta Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas: T. 2: N-Ž / Asta Leskauskaitė, Vilija Ragaišienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos...

Ugniagesybos istorija abipus sienos

Ugniagesybos istorija abipus sienos

Ugniagesybos istorija abipus sienos = Historia požarnictwa po obu stronach granicy / sudarė Daina Pledienė, Vytautas Česnulis.- Kaunas :...

33 portretai : pokalbiai su menininkais

33 portretai : pokalbiai su menininkais

Kajėnas, Gediminas 33 portretai : pokalbiai su menininkais.- Vilnius : Aštuntoji diena, 2019.- 475 p. Knygoje pateikiami per dešimtmetį...

Varėnos kraštas: kūrybos versmės

Varėnos kraštas: kūrybos versmės

Kaliūnas, Valentinas Algirdas Varėnos kraštas: kūrybos versmės : [fotografija, tapyba, piešiniai].- Vilnius : Bitutės, 2019.- 164 p....

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Sankt Peterburgas

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Sankt Peterburgas

Шенявский, Юрий Львови Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Sankt Peterburgas = Микалоюс Константинас Чюрлёнис и Санкт-Петербург /...

Kvepiantis, skambantis laikas

Kvepiantis, skambantis laikas

Skaržinskas, Česlovas Kvepiantis, skambantis laikas : esė.- Vilnius : Žuvėdra, 2019.- 189 p. Naujoje eseistikos knygoje „Kvepiantis,...

Anoj pusėj realybės

Anoj pusėj realybės

Miliūnas, Petras Anoj pusėj realybės : [eilėraščiai]. – Marijampolė : Idėja plius, 2021. – 174, [2] p Ieškojimų keliu, plačiai žvelgdamas...

Merkio rinktinės štabo dienoraštis, 1945–1946

Merkio rinktinės štabo dienoraštis, 1945–1946

Merkio rinktinės štabo dienoraštis, 1945–1946 / [sudarytojas Algis Kašėta].- Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos...

Metai iš pradžių

Metai iš pradžių

Skaržinskas, Česlovas Metai iš pradžių : eilėraščiai. – Kaunas : Všį „Kauko laiptai“, [2020]. – 93, [5] p. Eilėraščių rinkinyje „Metai iš...

Marcinkonys tekstuose

Marcinkonys tekstuose

Marcinkonys tekstuose: bibliografija. – Vilnius: Ūlos tėkmė, 2019. – 178 p. Marcinkonys – vienas didžiausių, turtingos istorijos...

Kaltės Dievui nesuversi

Kaltės Dievui nesuversi

Milūnas, Petras Kaltės Dievui nesuversi: [eilėraščiai]. – Marijampolė: Idėja plius, 2020. – 170 p. Naujausioje savo eilėraščių knygoje...

Ko negaliu užmiršti

Ko negaliu užmiršti

Ko negaliu užmiršti: Ievos Turonienės atsiminimai ir tautosaka / sudarytojai Birutė Būrienė, Dainius Būrė. – Vilnius: Vilniaus etninės...

Paskui augalus po Varėnos šilus

Paskui augalus po Varėnos šilus

Paskui augalus po Varėnos šilus. – Vilnius, 2020. – 155 p.: iliustr. Apie šį leidinį knygos autorius rašo: „Knygoje aprašytos įvairių...

Juozas Dringelis

Juozas Dringelis

Juozas Dringelis / Laimutė Cibulskienė ir Elena Glavickienė.- Vilnius : Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas, 2018 (Vilnius...

Atmintis

Atmintis

Strazdienė, Eugenija Atmintis : [atsiminimai ir eilėraščiai].- Vilnius : Karminas, 2019.- 162 p. Tai vienuoliktoji Eugenijos Strazdienės...

Saulėlydžio varsos

Saulėlydžio varsos

Miliūnas, Petras Saulėlydžio varsos: [eilėraščiai].- Marijampolė : Idėja plius, 2019.- 154 p. Tai dvidešimt pirmoji poeto P. Miliūno...

Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai, 2008-2018

Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai, 2008-2018

Lietuvos kraštovaizdžio architektų darbai, 2008-2018 = Works of the Lithuanian landscape architects : katalogas / Lietuvos ...

Poezijos pavasaris

Poezijos pavasaris

Poezijos pavasaris : [almanachas] .- 2019 / sudarė Elžbieta Banytė.- [2019] (Vilnius : BALTO print).- 274 p.Stasiui Stacevičiui- 60 ,...

bottom of page