top of page

Kaligrafijos eskizai

Molytė, Daiva : eilėraščiai / [kaligrafija Daivos Molytės-Lukauskienės]. – [Vilnius] : Homo liber, 2021 (Vilnius : Petro ofsetas). – 127, [9] p. : iliustr

Poetės ir dailininkės Daivos Molytės-Lukauskienės naujos poezijos knygos „Kaligrafijos eskizai“, iliustruotos pačios autorės, poetinis pasaulis glaudžiai siejasi su išskirtine pajūrio aura, nepakartojamu peizažu ir šio krašto gyventojais. Ne vienerius metus rašytų eilėraščių tekstas inspiruoja vaizdinius. Vyksta savotiškas vidinis monologas, iš tekstinės plotmės peraugantis į vizualinį dialogą, žodžio ir vaizdo sintezę, kada tekstas, idėja, mintis, persipina su vizualiai reiškiama forma.


bottom of page