top of page
Gyvieji archyvai_Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Gyvieji archyvai

Gyvieji archyvai – tai Varėnos rajono laikraščio „Merkio kraštas“ vykdomas tęstinis projektas, kurį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Šio projekto tikslas – tirti ir populiarinti rajono istoriją. Todėl „Merkio kraštas“ kartu su rajono istorikais, mokytojais, bibliografais, vyresnio amžiaus rajono žmonėmis – gyvaisiais praeities liudininkais – stengsis iš atminties ir raštų prikelti rajono gyvavimui svarbių įvykių detales, priminti reikšmingus krašto rašytojų, kultūros veikėjų darbus, taip pat istorinių žinių šaltinius – literatūrą, valstybės institucijų ir rajono įstaigų archyvų dokumentus, biografijas, nuotraukas. Primindami ir siedami rajono pareities įvykius su Lietuvos, Europos ir pasaulio istorijos kontekstu, sieksime ugdyti žmonių tautiškumą, patriotiškumą, išprususį lietuvį. Pateiktoje autentiškoje medžiagoje stengsimės išlaikyti dzūkų tarmės grožį bei tam laikui būdingą leksiką ir taip dar ryškiau perteikti socialinio ir kultūrinio gyvenimo ypatybes.

bottom of page