top of page
Žymūs kraštiečiai_Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Žymūs kraštiečiai

Daug įžymių žmonių Lietuvai davė Varėnos kraštas. Čia gimė kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Subartonių kaime gimė lietuvių literatūros klasikas Vincas Krėvė-Mickevičius. Šešiolika gyvenimo metų Varėnos krašto kultūrai ir švietimui paaukojo Andrius Ryliškis. Dzūkijos grožį savo poezijoje apdainavo Bronius Mackevičius ir Stasys Stacevičius.
Šiame krašte, senojoje sodyboje Sapiegiškės kaime gimė ir mirė modernios poezijos kūrėjas Antanas Kalanavičius. Dzūkų dainas rinko ir jas propagavo talentingi dainininkai Rožė Sabaliauskienė, Anelė Čepukienė, Petras Zalanskas. Ir dar daug kitų nusipelniusių žmonių yra gimę šiame gražiame pietryčių Lietuvos krašte.
Čia pateikta pagrindiniai gyvenimo ir veiklos duomenys apie Varėnos krašto žmones: literatūros, kultūros ir meno veikėjus, mokslininkus. Vieni jų jau mirę. Kiti tebegyvena įvairiuose Lietuvos miestuose.   

Petras Averka

Vidas Abromaitis

(1947–2008) Mokytojas, istorikas, Varėnos krašto visuomenės veikėjas. Gimė 1947 m. Alytuje, mokėsi Metelių septynmetėje ir Seirijų...

Petras Averka

Juozas Averka

(1911–1998) XX a. Marcinkonių krašto šviesuolis, lietuvybės puoselėtojas, tautosakos rinkėjas ir pateikėjas. Juozas Averka gimė 1911...

Petras Averka

Juozas Bakšys

(1884–1925) Kunigas Juozas Bakšys gimė 1884 m. rugsėjo 4 d. Utenos apskrityje Kuktiškių valsčiuje Asmalų kaime. Mokėsi Kuktiškių...

Petras Averka

Kazys Barysas

(1867–1922) Knygnešys, daraktorius. Knygnešystė – XIX a. Lietuvos istorijos fenomenas, nukreiptas prieš carinės Rusijos vykdytą...

Petras Averka

Petras Bingelis

(1943–2020) Choro ir orkestro dirigentas, profesorius Gimė 1943 m. sausio 3 d. Mardasavo kaime (Varėnos r.). 1969 m. baigė Lietuvos...

Petras Averka

Petras Gediminas Adlys

Ekonomistas. Gimė 1934 m. gruodžio 7 d. Kalėnų kaime (Varėnos r.) Statistikos departamento prie LR vyriausybės generalinio direktoriaus...

Petras Averka

Rimutė Avižinienė

Marcinkonių kultūros centro direktorė, Margionių klojimo teatro vadovė ir režisierė, Marcinkonių bendruomenės vadovė. Rimutė Avižinienė...

Petras Averka

Ona Balčiūnienė-Tamulevičiūtė

(slp. O. B. AUDRONĖ) (1913–1999) Rašytoja. Gimė 1913 m. birželio 25 d. Burokaraistėlės kaime. Mokėsi vietinėje pradžios mokykloje,...

Petras Averka

Zigmas Barysas

(1897–1959) JAV lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjas. Gimė 1897 Maksimonyse (Varėnos r.) 1913 m. išvyko į JAV, po Pirmojo pasaulinio...

Petras Averka

Vidmantas Bižokas

Gimimo data ir vieta: 1956 metų balandžio 13 diena, Varėna, Lietuvos Respublika. Pilietybė: Lietuvos Respublikos pilietis. Išsilavinimas:...

Petras Averka

Petras Averka

(1918–2004) Žurnalistas. Prozininkas. Gimė 1918 m. rugpjūčio 17 d. Musteikoje. Anksti neteko tėvo. Daug vargo patyrė padėdamas motinai...

Petras Averka

Bronislovas Bagdžius

(1928–1964) Ichtiologas, biologijos mokslų kandidatas (1961). Gimė 1928 m. sausio 2 d. Sokonyse (Varėnos r.) 1950 metais baigė Vilniaus...

Petras Averka

Rūta Baškytė

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie LR AM, VU Gamtos mokslų fakulteto Bendrosios geografijos katedros lektorė. Gimė 1958 m....

Petras Averka

Pranas Bieliauskas

(1883–1957) Kunigas. Gimė 1883 m. rugpjūčio 23 d. Jiezno parapijos Slabados kaime, daugiavaikėje valstiečio šeimoje. 1905 m. Maskvoje...

Petras Averka

Vytautas Baltuškonis

Mechanikos inžinierius, technikos mokslų daktaras. Gimė 1929 m. liepos 13 d. Utiekos kaime (Varėnos r.) 1953 m. baigė Lietuvos ž.ū....

Petras Averka

Jonas Aleksonis

(1928–2008) Perlojos bandymų stoties mokslininkas (biomedicinos m., agronomija), ilgametis Perlojos bandymų stoties direktorius. Dr....

Petras Averka

Jonas Algirdas Balčius

VPU Pedagogikos ir psichologijos fakulteto Etikos katedros skyriaus vadovas. Gimė 1943 sausio 2 dieną, Liškiavos kaime (Varėnos r.)...

Petras Averka

Adolfas Baublys

(1941–2016) Profesorius, habilituotas daktaras (technologijos mokslai, transporto inžinerija) Gimė 1941 m. rugsėjo 5 d. Laukininkų kaime...

Petras Averka

Kęstutis Pranciškus Balevičius

(1935–2002) 1935 m. birželio 4 d. Margionių kaime gimė įžymus gamtininkas, botanikas, aplinkosaugininkas ir kraštotvarkininkas Kęstutis...

Petras Averka

Alė Baniūnienė

Mokslo darbuotoja, biomedicinos mokslų daktarė Dr. Alė Baniūnienė (Žemaitytė) gimė 1964-04-18 Varėnos mieste. 1982 m. baigė Varėnos I...

bottom of page