top of page

Petras Gediminas Adlys

Ekonomistas.

Gimė 1934 m. gruodžio 7 d. Kalėnų kaime (Varėnos r.)

Statistikos departamento prie LR vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojas.


1959–1963 m. mokėsi Kauno ekonomikos technikume, 1965–1971 m. studijavo LŽŪA Ekonomikos fakultete.


1965–1966 LSSR Centr. Statistikos valdybos skyriaus viršininkas, 1967–1975 ir 1980–1989 šios valdybos viršininko pavaduotojas (1967–1971 ir Gyventojų surašymo sk. viršininkas), 1990–1996 Statistikos departamento prie LR Vyriausybės gen. Direktoriaus pavaduotojas, 1997-2001 gen. direktorius. Dirbo statistikos patarėju Konge (1976–1979), Vietname (1986) ir Laose (1983 ir 1987).


Nusipelnęs ekonomistas (1984). 100 straipsnių žurnaluose ,,Mokslas ir gyvenimas“, „Liaudies ūkis“, „Šeima“, „Švyturys“, laikraščiuose „Gimtasis kraštas“, „Tiesa“, „Respublika“, „Lietuvos aidas“, knygų „Lietuvos TSR gyventojai“, (kartu su A. Stanaičiu, 1973), „Prie kongo slenksčių“ (1984), „Karta keičia kartą“ (kartu su S. Vaitekūnu ir L. Perkumu, 1986), daugiau kaip 20 pranešimų konferencijose demografinės ir socialinės statistikos klausimais.

bottom of page