top of page

Vidmantas Bižokas


Gimimo data ir vieta: 1956 metų balandžio 13 diena, Varėna, Lietuvos Respublika.


Pilietybė: Lietuvos Respublikos pilietis.


Išsilavinimas: aukštasis.1974 m. Slučajaus (dabar Panočių, Varėnos raj.) vidurinė mokykla.

1979 m. Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos fakultetas, veterinarijos gydytojas.

1983–1986 m. – Leningrado veterinarijos instituto aspirantūra.

1986 m. Veterinarijos mokslų daktaras (tema: "Kiaulių skrandžio limfinės sistemos topografinė anatomija ir operaciniai limfos gavimo būdai").

1988–1991 m. – Sankt Peterburgo valstybinės veterinarinės medicinos akademijos doktorantūra.

1992 m. Biomedicinos mokslų srities, veterinarinės medicinos krypties habilituotas daktaras (tema: "Kiaulių skrandžio-žarnyno limfinė sistema normoje ir esant uždegimui").


Darbinė veikla ir pareigos:

1979–1981 m.- LVA Fiziologijos, patologinės fiziologijos ir patologinės anatomijos katedros asistentas.

1986–1988 m. – LVA Anatomijos–histologijos katedros vyr. asistentas, docentas. 1987–1988 m. – LVA Veterinarijos fakulteto prodekanas.

1991–1992 m. – LVA Anatomijos– histologijos katedros docentas.

1992–1993 m. – LVA Chirurgijos katedros vedėjas, Veterinarijos fakulteto tarybos pirmininkas.

1993–2003 m. – Lietuvos veterinarijos akademijos rektorius.

1993 m. suteiktas profesoriaus vardas. Spaudoje paskelbta per 80 mokslinių straipsnių, parašyta su bendraautoriais 1989 m. monografija („Žemės ūkio gyvulių anatomija“, Maskva, Kolos), 2001 m. vadovėlis („Veterinarinė operacinė chirurgija“) bei keturios mokomosios knygos. Dalyvauta tarptautinėse konferencijose, stažuotasi JAV (1993, 1996, 2002 m.), Prancūzijoje, Švedijoje, Izraelyje, Vokietijoje, Danijoje. Būta aukščiausio laipsnio valstybinės stipendijos pasižymėjusiems mokslo veikėjams stipendininku.

2000 metais išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu, o 2011 metais LMA tikruoju nariu;

Lietuvos veterinarijos akademijos (po 2010 09 01 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos, LSMU VA) Neužkrečiamųjų ligų katedros profesorius (nuo 1993 m.), 2016–2020 m.- LSMU VA dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos profesorius;

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentas ( 2003–2019 m.);

Lietuvos veterinarijos akademijos Senato ir Tarybos narys (iki 2010 09 01), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato narys (2010–2020 m.) ir LSMU VA Rektorius emeritas (nuo 2011 05 27);

Valstybės valdymo tobulinimo komisijos darbo grupės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atliekamoms funkcijoms, tolesnės veiklos tęstinumui nagrinėti ir vietai valstybės valdymo sistemoje nustatyti, narys (2009 m.);

Studijų kokybės vertinimo centro Mokslo ir studijų institucijų vertinimo tarybos Kolegijų komisijos narys (2004–2008 m.);

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas, Lietuvos mokslų akademijos mokslinių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondo ekspertų grupės narys (nuo 2010 m.);

Latvijos veterinarinės medicinos promocinės tarybos užsienio ekspertas;

Lietuvos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus patarėjas (2003–2005 m.) ir šios tarnybos kolegijos narys (2008 m.);

VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Praktinio mokymo ir bandymų centras“ valdybos pirmininkas (2009–2015 m.);

Lietuvos žemės ūkio rūmų tarybos ir rūmų Europos Sąjungos reikalų bei Kaimo kultūros ir švietimo komitetų narys (2003–2015 m.), šių rūmų Veterinarijos ir maisto saugos komiteto pirmininkas (2015–2018 m.), Tarptautinių ryšių komiteto narys ( 2018–2020 m.);

Lietuvos gyvūnų globos draugijos tarybos narys (nuo 2009 m.);

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Alumni asociacijos valdybos narys ( 2016–2020 m.);

Visuomeninės organizacijos „Consilia Academica“ narys;

Mokslo leidinio „Veterinarija ir zootechnika“ redkolegijos narys, leidinio „Žemės ūkio enciklopedija“ mokslinės redakcinės tarybos narys.

Apdovanojimai:

2003 m. – Lietuvos Respublikos Prezidento Atminimo ženklas "Už asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos transatlantinius ryšius bei Lietuvos Respublikos pakvietimo į NATO proga".

2005 m. – Lenkijos Kujavijos -Pamario vaivadijos veterinarijos gydytojų rūmų Garbės nario diplomas.

2006 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius.

2013 m. – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pirmojo laipsnio žinybinis Garbės ženklas.

2019 m. – Lenkijos Šiaurės-Rytų vaivadijos veterinarijos gydytojų rūmų Garbės nario medalis.


Moksliniai interesai:

Fundamentalūs ir taikomieji moksliniai tyrimai veterinarinės chirurgijos, onkologijos, limfologijos ir patologijos srityse bei žemės ūkio gyvulių radiacinių pažeidimų diagnostikos ir terapijos priemonių kūrimas.


Šeiminė padėtis: vedęs, dvi dukros.


Kontaktai: el. paštas: vidmantas.bizokas@lsmu.lt; mob.tel.: 8 686 10333.

.bottom of page