top of page

Jonas Aleksonis

(1928–2008)

Perlojos bandymų stoties mokslininkas (biomedicinos m., agronomija), ilgametis Perlojos bandymų stoties direktorius.

Dr. Jonas Aleksonis gimė 1928 m. balandžio 2 d. Panaros kaime, Varėnos rajone. 1947 m. baigė Merkinės vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. 1952 m. mokslus baigė ir įgijo mokslinio agronomo diplomą. 1959 m. vasarį Lietuvos žemės ūkio ministro Vytauto.


Vazalinsko įsakymu Jonas Aleksonis paskiriamas vadovauti naujai organizuotai Perlojos bandymų stočiai. 1965 m. sėkmingai apgina agrarinių mokslų daktaro disertaciją, 1978 m. už nuopelnus mokslui ir gamybai jam suteikiamas Lietuvos nusipelniusio agronomo garbės vardas, vėliau apdovanojamas keliais ordinais ir medaliais. Beveik 34 metus (1959–1992) Jonas Aleksonis vadovavo Perlojos bandymų stočiai, vykdė mokslinius tyrimus, ruošė rekomendacijas žemdirbiams, dalyvavo mokslinėse konferencijose, skaitė mokslinius pranešimus. Mokslinio darbo kryptys: kultūrinių ganyklų įrengimas ir naudojimas kalvotose žvyro bei priesmėlio dirvose, daugiamečių pašarinių žolių auginimas, smėlio dirvų kultūrinimas ir naudojimas Per tuos metus paskelbė 15 mokslinių straipsnių, kartu su kitais Perlojos bandymų stoties mokslininkais parašė dvi knygas (,Pievinės miglės auginimas“, „Lengvų dirvų agrotechnika“), 162 mokslo populiarinimo straipsnius.

Jonas Aleksonis mirė 2008 m.

bottom of page