top of page

Petras Bingelis

(1943–2020)

Choro ir orkestro dirigentas, profesorius

VDU nuotr.

Gimė 1943 m. sausio 3 d. Mardasavo kaime (Varėnos r.). 1969 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (studijavo profesorių A. Budriūno ir R. Kašponio klasėse), 1975–1976 m. stažavosi Leipcigo Felikso Mendelsono-Bartoldžio vardo aukštojoje muzikos mokykloje, profesorių Rolfo Reuterio ir Kurto Masuros orkestrinio dirigavimo klasėse.

Nuo 1969 m. Kauno valstybinio choro meno vadovas ir vyr. dirigentas. 1988–1989 m. Kauno valstybinio muzikinio teatro vyr. dirigentas. Nuo 1992 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 1996 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Nuo 1970 m. Lietuvos dainų švenčių, įtrauktų į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, vyr. dirigentas bei meno vadovas. Nuo 1996 m. Pažaislio muzikos festivalio įkūrėjas ir meno vadovas.

1993 m. paskirta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, 1995 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu, 2003 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi, 2013 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk šviesą ir tikėk“.


Mirė 2020 m. gruodžio 6 d.

bottom of page