top of page

Vidas Abromaitis

(1947–2008)

Mokytojas, istorikas, Varėnos krašto visuomenės veikėjas.

Gimė 1947 m. Alytuje, mokėsi Metelių septynmetėje ir Seirijų vidurinėje mokyklose. 1969 metais baigė Vilniaus universitetą, įgydamas istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. Nuo 1971 metų pradėjo dirbti Panočių (tuo metu Slučajaus) vidurinėje mokykloje mokytoju. Nuo 1975 iki 1982 m. dirbo mokyklos direktoriumi.

Vidas Abromaitis buvo vienas geriausių rajono istorikų. Jis po kruopelę kruopščiai kaupė mokyklos istoriją, rinko faktus apie savo kraštą nagrinėdamas istorinius šaltinius. Jo straipsniai buvo spausdinami rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. Regioninėje spaudoje paskelbė apie 150 straipsnių, daugiausia „Merkio krašte“ ir dzūkų kultūros žurnale „Dainava“. Tai ne pabiri straipsniai, o ciklai: „Ūlos kraštas senovėje“, „Ūlos krašto žmonės“, „Tavo šaknys“ (8 str. apie rajono mokyklas), „Varėnos rajono istorija“. 2000 m. baigtas „Ūlos krašto istorijos“ rankraštis, paremtas ne tik istorijos duomenų santalka, bet ir tikslesnėmis, argumentuotomis paties autoriaus prielaidomis ir išvadomis. Šis darbas yra saugomas Varėnos viešosios bibliotekos kraštotyros leidinių fonde.

V. Abromaičio mokiniai daugelį metų iš eilės buvo absoliutūs Varėnos rajono konkursų „Lietuvos tautos kančių ir kovos istorija“ ir „Ką žinome apie Lietuvos kariuomenę“ nugalėtojai. Jis buvo konsultantas išleidžiant istorinį žemėlapį „Dzūkija. Dainavos ir kitos senosios Jotvingių, taip pat Nalšios žemės“, sudarė žemėlapį „Varėnos kraštas“.

1988 m. V. Abromaitis buvo tarp Varėnos „Sąjūdžio“ iniciatyvinės grupės įkūrėjų. Už vertingą indėlį tremtinių anketavime jam buvo įteikta Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko padėka.

2005 m. Vidas Abromaitis buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. V. Abromatis mirė 2008 m. liepos 4 d.

bottom of page