top of page

Likimo aidas

Peičius, Juozas

Likimo aidas. – Kaunas : Terra Publica, 2020. – 159, [1] p.

Knygoje autorius, buvęs Nedzingės partizanų ryšininkas, dalijasi prisiminimais apie savo jaunystės išgyvenimus, apie pasipriešinimo judėjimą, partizanus ir jų vadus, išreiškia siekį, kad šis „pasakojimas padėtų atskirti tiesą nuo melo, kuris, deja ir šiais laikais vis dar prasismelkia į tautos istorinę sąmonę“.


bottom of page