top of page

1997 m. laureatė Joana Serenčikienė-Paludnevičiūtė


Joana Serenčikienė-Paludnevičiūtė gimė 1924 m. rugpjūčio 19 d. Sardokų kaime, Vilkaviškio rajone. 1943 m. baigusi Marijampolės mergaičių gimnaziją ir pedagoginius kursus Kaune, pradėjo dirbti Varėnos rajono Kriokšlio pradinėje mokykloje. 1944 m. sausio 1 d. atvyko į Marcinkonis ir pradėjo dirbti mokykloje. Čia susipažino su bedradarbiu, pradinių klasių vedėju Petru Serenčiku ir 1944 metų lapkričio 26-ąją susituokė. Mokykloje dėstė darbus ir piešimą, dirbo bendrabučio auklėtoja ir prailgintos dienos grupės auklėtoja. Nuo 1973 m. puoselėjo lietuvišką tautinę kultūrą vadovaudama Marcinkonių etnografiniam ansambliui.


„Dzūkija Joanai tapo artima, sava. „Man didelį įspūdį padarė Marcinkonys, niekad nebuvau mačiusi tokio gatvinio vientiso kaimo – Suvalkijoje gyvenama viensėdžiais. Iš pradžių ilgėjausi namų. Pasakysiu atvirai: šį kraštą, jo žmones pamilau, bet prie miško iki šiol nepripratau“, - rašoma Jūratės Mičiulienės straipsnyje „Tikra dzūkė, sapnuojanti Suvalkiją“ (Lietuvos žinios. – 2005, vas. 25, p. 16).


Joanos Serenčikienės vadovaujamas Marcinkonių etnografinis ansamblis – Lietuvos dainų švenčių, visų tarptautinių folkloro festivalių „Baltica“ dalyvis. Per 30 veiklos metų surengė daugiau kaip 500 koncertų, vakaronių, garsino Marcinkonis ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Ansamblio dainų klausėsi latviai, estai, baltarusiai, lenkai, olandai, belgai, amerikiečiai. Ansamblis apdovanotas daugybe pagyrimo, padėkos raštų, diplomų. Varėnos rajono savivaldybė 1997 m. Joaną Serenčikienę apdovanojo „Sidabrine bite“ už dainų, tradicijų ir papročių puoselėjimą Marcinkonyse ir Varėnos rajone. Jos vadovaujamas Marcinkonių folkloro ansamblis laimėjo konkurso „Aukso paukštė“ nominaciją „Geriausio kaimo folkloro ansamblis“ (2002).

J. Serenčikienė mirė 2007 m. liepos 12 d.

bottom of page