top of page

1998 m. laureatė Gražina Jaronienė-Matukonytė


Gražina Jaronienė-Matukonytė gimė 1926 m. rugsėjo 23 d. Leipalingyje. Mokėsi Leipalingio, Kalvarijos pradinėse mokyklose, Utenos ir Alytaus gimnazijose, 1944–1948 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete, 1962–1965 m. – Kauno medicinos instituto (KMI) Patologinės fiziologijos katedros aspirantūroje. Dirbdama KMI, mokslinius pranešimus skaitė konferencijose Kaune, Rygoje, Rostove prie Dono, Uljanovske, Taškente, Varšuvoje, Vilniuje.


Jaronių šeima į Senąją Varėną iš Kauno atvyko 1985 m. Kilusią iš Lazdijų apylinkių Gražiną Jaronienę visuomet traukė grįžti į Dzūkiją. Jos norams pritarė ir biržietis vyras Enrikas Jaronis. Buvusi ilgametė Kauno medicinos akademijos ir Kauno technologijos universiteto mokslinė bendradarbė, docentė, medicinos mokslų daktarė G. Jaronienė čia atvykusi pasinėrė į kultūrinę veiklą. 1995 metais rugsėjo mėnesį buvo įkurtas Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius, o jo pirmininke išrinkta Gražina Jaronienė. 1997 m., minint M.K. Čiurlionio 122-ąsias gimimo metines, jos iniciatyva įrengtas M.K. Čiurlionio atminimo kambarys. Jame esančiuose stenduose atsispindi draugijos skyriaus veiklos dokumentai ir fotografijos, M.K. Čiurlionio kūrinių reprodukcijos. Rinko lėšas Lietuvoje ir užsienyje bažnyčiai Senojoje Varėnoje statyti (1991–1995), vargonams įsigyti (1995–1996).


G. Jaronienės kultūrinė veikla žinoma ne tik rajone, bet ir už jos ribų, todėl 1998 m. ji pelnytai apdovanota Varėnos rajono Kultūros ir meno tarybos įsteigtu „Sidabrinės bitės“ ženklu ir premija. Bendradarbiaudama su Lietuvos muzikų rėmimo fondu suorganizavo 27 sakralinės muzikos koncertus Senojoje Varėnoje (1996–2000). G. Jaronienė yra bukleto „M.K. Čiurlionį menančios vietos Varėnoje“ autorė.


2012 m. vasario 16 d. Gražiną Jaronienę Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“.

Mirė 2017 metais.

bottom of page