top of page

1998 m. laureatė Vanda Mockevičienė-Gudelionytė


Vanda Mockevičienė-Gudelionytė gimė 1934 m. vasario 12 d. Aušrinės kaime, Varėnos rajone. Mokėsi Liškiavos pradinėje mokykloje, Druskininkų 1-ojoje vidurinėje mokykloje, o 1968–1972 m. – Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (chorinio dirigavimo ir dainavimo ). Dirbo pradinių klasių mokytoja Masališkėse, Montvilų, Gudakiemio kaimuose. 1959–1995 m. – Nedzingės vidurinės mokyklos mokytoja, nuo 1995 m. – Nedzingės laisvalaikio centro folkloro kolektyvo (ansamblio) „Piemenukai“ vadovė. Vadovavo Nedzingės vidurinės mokyklos ir kultūros namų chorų, liaudies šokių, dramos, vokalinių ansamblių kolektyvams.


Vanda Mockevičienė 1998 m. „Sidabrine bite“ apdovanota už kultūros tradicijų puoselėjimą. Jos vadovaujamas vaikų folklorinis ansamblis „Piemenukai“ – festivalio „Ant marių krantelio“ laureatas (1984), koncertavo įvairiuose renginiuose ne tik savo rajono, bet ir daugelyje Lietuvos vietovių, Lenkijoje ir Vokietijoje. Filmavosi H. Šablevičiaus filme „Imu jūsų duoną“ (1988).


Už liaudies meno tradicijų puoselėjimą, dalyvavimą tarptautiniuose ir respublikiniuose folkloro festivaliuose, dainų šventėse vaikų folkloro ansamblis „Piemenukai“ ir jo vadovė V. Mockevičienė yra gavusi daugybę Lietuvos kultūros ministro, Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus, Varėnos rajono savivaldybės mero padėkų ir diplomų.


V. Mockevičienė yra Nedzingės kaimo vyresniojo amžiaus žmonių asociacijos „Nedzingėnai“ vadovė. Kruopščiai tvarko medžiagą apie bendruomenės veiklą. Organizuoja švenčių paminėjimus ir įvairius renginius Nedzingės krašto žmonėms. Ji taip pat yra Nedzingės etnografinio ansamblio dalyvė. Jaudinasi dėl nykstančių kaimų likimo, tad stengiasi užrašyti jų istorijas, tradicijas. Rajono laikraščiuose „Giružis“ ir „Merkio kraštas“ yra paskelbusi ne vieną straipsnį: „Nedzingė tūkstantmetyje“ (Giružis. – 2009, spal. 30, p. 2), „Nykstantys kaimai: Panedzingis“ (Merkio kraštas. – 2014, lapkr. 25, p. 5, gruod. 2, p. 5), „1930 m. – Vytauto Didžiojo metai“ (Merkio kraštas. – 2015, geg.1, p. 5, geg. 5, p.5), „Išskirtinis vasaros sekmadienis Nedzingėje“ (Giružis. – 2016, rugpj. 12, p. 5) ir kt.

2016 m. rugsėjo 10 d. Druskininkuose vykusiose respublikinėse pasakorių varžytuvėse „Žodzis žodzį gena“ V. Mockevičienė pelnė nominaciją už įdomią pasaką ir jos sekimą.

bottom of page