top of page

1999 m. laureatas Jonas Gregoravičius


Savamokslis dailininkas, poetas, kanklininkas, vargonininkas, poetas.

Jonas Gregoravičius gimė 1914 m. lapkričio 17 d. Marijampolės apskrities Sasnavos valsčiaus Padvengliškių kaime. Jo motina buvo namų šeimininkė, o tėvas dirbo vargonininku, laisvalaikiu piešė, drožinėjo skulptūras, statė kryžius. Iš tėvo Jonas paveldėjo potraukį menui, kūrybai. Mokėsi pas daraktorių, paaugęs – pradinėje mokykloje Sasnavoje, vėliau Marijonų gimnazijoje Marijampolėje. Jaunystėje kankliavo kanklėmis, koncertuodavo jaunimo vakarėliuose. Dirbo padėjėju dekoruojant įvairias Lietuvos bažnyčias, vėliau pats tapo darbų rangovu ir organizavo bažnyčių remontus.


1935–1944 m., dirbdamas įvairius dekoravimo, remonto darbus bažnyčiose, J. Gregoravičius laisvalaikiu piešė į sąsiuvinį rozetes, vinjetes, įvairius bažnyčių, varpinių, kapinių metalinius kryžius, kruopščiai rašydamas, kas ir kur piešta.


1944 m., besislapstydamas nuo tarnybos sovietinėje kariuomenėje, parašė keletą puikių eilėraščių, nupiešė seriją darbų „Muzikos oktavos garsai“. Pamatęs, kaip sovietinė okupacija naikina žmones, kultūrą, jis taip išsigando, kad nei piešė, nei skulptūras drožė, nei eilėraščius rašė, bet, anot jo: „nestojau į kolchozą, atsiskyriau nuo komunizmo ir nuėjau į bažnyčią, arčiau Dievo – vargonais groti.“ Jis 35 metus grojo vargonais įvairiose Lietuvos bažnyčiose, iš jų devyniolika metų - Merkinės bažnyčioje. Perkopęs per 60 metų slenkstį, vėl pradėjo piešti. Ant presuoto kartono plokščių per porą dešimtmečių nupiešė daugiau kaip 200 religinio ir keletą „pasaulietinio turinio paveikslų“. Drožė iš pušies Šv. Mergelės Marijos ir Šv. Jėzaus širdies skulptūrėles. Už meno kūrinių unikalumą, tautinių tradicijų puoselėjimą 1999 m. Jonui Gregoravičiui buvo įteikta rajono Kultūros ir meno tarybos „Sidabrinė bitė“, o 2002 m. jo kūryba buvo įtraukta į Kultūros vertybių registrą.


Mirė J. Gregoravičius 2008 m., palaidotas Merkinėje.

Dalis J. Gregoravičiaus kūrybos – piešiniai, paveikslai, akmenukų kolekcijos – saugoma Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centre.

bottom of page