top of page

2000 m. laureatas Pranciškus Čivilis


Varėnos rajono Babriškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios, Akmens Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos bažnyčios, Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčios klebonas.

Pranciškus Čivilis gimė 1957 m. liepos 2 d. Antagaluonės kaime, Molėtų rajone. 1983 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1983 m. įšventintas į kunigus, dirbo vikaru Molėtuose, Alytuje. 1985 m balandžio mėnesį paskirtas Babriškių – Varėnos I parapijos klebonu, kartu aptarnavo Akmens ir Žilinų parapijų tikinčiuosius.

Klebono P. Čivilio rūpesčiu Senojoje Varėnoje 1991 m. pradėta statyti ir 1994 m. baigta nauja bažnyčia, įrengta klebonija, rūsyje – koplyčia, žemutinėje bažnyčios salėje menininkų darbų parodų salė. P. Čivilis įgyvendino projektą „Bažnyčios navos langų vitražų ciklas čiurlioniška tematika“ (2006), atnaujino Babriškių ir Akmens parapijų bažnyčias.

P. Čivilio puoselėjamos bažnyčioje sakralinės muzikos valandos. Daugiausia jos skiriamos M.K. Čiurlioniui pagerbti.

2000 m. už nuopelnus Varėnos krašto kultūrai P. Čiviliui buvo įteikta „Sidabrinė bitė“. Kun. P. Čiviliui suteiktas popiežiaus Jono Pauliaus II ypatingasis palaiminimas už bažnyčios statybą, popiežiaus Benedikto XVI ypatingasis palaiminimas kunigystės 25-mečio proga, Lietuvos šviesuolio vardas, Iškiliausio kaimo dvasininko vardas - tai padėkos už pasiaukojamą darbą, ištikimybę mūsų krašto žmonėms.

2012 m. vasario 16 d. kleboną kun. P. Čivilį Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“.

2013 m. Senosios Varėnos 600 metų jubiliejinės šventės metu klebonui kun. P. Čiviliui už nuoširdų ir nenuilstamą rūpinimąsi žmonėmis, už kilnius darbus, aktyvią visuomeninę veiklą buvo suteiktas Garbės piliečio vardas ir apdovanotas Senosios Varėnos Garbės piliečio medaliu.

2015 m. kun. P. Čivilio rūpesčiu priešais Senosios Varėnos bažnyčią iškilo skulptūra „Angelas“ (skulptorius Mantas Paulauskas), sukurta kraštiečio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos motyvais.

bottom of page