top of page

2002 m. laureatė Birutė Švagždienė


Birutė Švagždienė-Esterytė gimė 1947 m. rugpjūčio 20 d. Marcinkonių kaime, Varėnos rajone. 1964 m. baigė Švenčionėlių (Švenčionių r.) vidurinę internatinę mokyklą, 1964–1972 m. studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą, o 1985–1988 m. – defektologiją Šiaulių pedagoginiame institute. Dirbo Balčių (Raseinių r.) aštuonmetėje mokykloje mokytoja, 1969–1973 m. – Rudnios (Varėnos r.) mokyklos mokytoja, 1973–1981 m. – Rudnios aštuonmetės mokyklos direktorė, vėliau Rudnios spec. mokyklos direktorė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Suteikta spec. pedagogės ekspertės kvalifikacinė kategorija. B. Švagždienė - vaikų poeto Anzelmo Matučio bičiulė, „Poezijos pavasarėlių“ prie A. Matučio Drevės ant Uosupio upelio kranto sumanytoja ir organizatorė (iki 2009 m.).

2002 m. apdovanota Varėnos rajono savivaldybės „Sidabrinės bitės“ ženklu ir premija už žymų Dzūkijos krašto žmonių atminimo saugojimą ir pastangas perduoti kultūros tradicijas ateities kartoms.

Už kilnų, prasmingą ir pasiaukojamą darbą Rudnios specialiosios mokyklos beendruomenės labui B. Švagždienė buvo ne kartą apdovanota Alytaus apskrities viršininko administracijos padėkomis (2007, 2008, 2010 m.). 2008 m. už ilgametį nuoširdų vadybinį ir kūrybinį darbą B. Švagždienei buvo įteiktas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas.


2009 m. B. Švagždienei, 15-ojo „Poezijos pavasarėlio“ laureatei, už vaikų poeto Anzelmo Matučio literatūrinio palikimo populiarinimą, sklaidą, „Poezijos pavasarėlių“ sėkmingą organizavimą įteiktas Varėnos rajono mero apdovanojimas.

2013 m. Birutei Švagždienei už nuopelnus Kriokšio kaimui suteikiamas Kriokšlio Garbės pilietės vardas. Už nuoširdų indėlį puoselėjant Kriokšlio kaimo tradicijas 2008, 2012, 2013 m. buvo apdovanota Kriokšlio kaimo bendruomenės padėkomis.

bottom of page