top of page

2005 m. laureatė Danutė Antanina Šablinskienė


Bibliotekininkė.

2005 m. Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija ir kultūros meno ir meno tarybos ženklu „Sidabrinė bitė“ apdovanota Danutė Antanina Šablinskienė už sėkmingą kultūrinę veiklą, aktyvų dalyvavimą rajono kultūros kūrimo procese, meilės ir pagarbos knygai ugdymą vaikų širdyse.


Gimė 1938 m. Tauragėje. 1956 m. baigė Druskininkų 1-ąją vidurinę mokyklą. 1958 m - Vilniaus kultūros švietimo technikumą (bibliotekininkystės spec.). Tais pačiais metais pradėjo dirbti Varėnos r. vaikų bibliotekos bibliotekininke. 1971 – Varėnos r. bibliotekos bibliotekininkė, 1972 – metodininkė, 1976 – Centrinės bibliotekos Vaikų lit. skyriaus vedėja, iki 2006 – Varėnos r. savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja.


Laisvalaikiu 40 metų šoko liaudies šokių kolektyvuose, dainavo tremtinių vokaliniame ansamblyje „Viltis“.


Publikavo straipsnius vietinėje spaudoje apie vaikų bibliotekos renginius ir kt. Apdovanota Lietuvos kultūros žymūno ženklu, įvairiomis padėkomis.


Užaugino tris vaikus: Artūrą, Liną ir Neringą. Vyras Tadas Šablinkas. Dabar abu pensininkai, gyvena Varėnoje. Laisvalaikiu skaito knygas bei dainuoja „Varpilės“ chore.

bottom of page