top of page

2005 m. laureatė Marija Šilalienė


Gimė 1939 m. kovo 7 d. Barčių kaime, Varėnos rajone. Mokėsi Barčių pradinėje mokykloje, Varėnos 7-metėje mokykloje, 1964-1970 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Nuo 1961 m. gyveno Varėnoje, dirbo „Varėnos žemės ūkio technikos“ vyr. agronome (1962-1980), „Agrochemijos“ vyr. agronome (1980-1994).


1998 m. įstojusi į Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ bendriją, Marija Šilalienė greitai buvo išrinkta šios bendrijos Varėnos skyriaus pirmininke. Jos vadovavimo metu ne tik pagausėjo bendrijos narių, bet suaktyvėjo ir visa bendrijos organizacinė veikla. M. Šilalienės pastangų dėka Varėnos „Bočiai“ dalyvavo daugelyje rajono ir šalies renginių, o bendrijos ansamblis „Šarma“ papuošė ne vieną šventę.


2005 m. M. Šilalienė už reikšmingą veiklą buriant rajono pagyvenusius žmones prasmingam bendravimui, laisvalaikio užimtumui ir meninei saviraiškai buvo apdovanota Varėnos rajono savivaldybės premija ir ženklu „Sidabrinė bitė“. Apdovanota ženkleliais „Už darbą ir mokslą“, už nepriekaištingą darbą ir visuomeninę veiklą – „Bočių“ Varėnos rajono bendrijos padėkos raštais, už gerą vadovavimą šiai bendrijai – Varėnos rajono savivaldybės bei daugeliu kitų padėkos raštų.

1999 m. dalyvavo pasauliniame pagyvenusių žmonių kongrese Austrijoje.

M. Šilalienė mirė 2010 m.

bottom of page