top of page

2007 m. laureatė Irena Naujūnienė


Pedagogė, vaikų folkloro ansamblio „Serbenta“ vadovė.

Gimė 1959 m. gegužės 25 d. 1974–1977 m. mokėsi Naujosios Vilnios (Vilniaus r.) pedagoginėje mokykloje, 1982–1987 m. studijavo Šiaulių K. Preikšos pedagoginio instituto Klaipėdos fakultete.


Nuo 1993 m. – Senosios Varėnos A. Ryliškio vid. mokyklos muzikos mokytoja, nuo 1998 – Senosios Varėnos l/d „Nykštukas“, muzikos pedagogė, 2000–2005 m. – Perlojos (Varėnos r.) pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja.


Suteikta vyresn. muzikos mokytojos kvalifikacinė kategorija. Dalyvavo projekte „Skambančios spalvos“ (projekte J. Čiurlionytės knygos pristatymui, 2008).


2007 metais apdovanota Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija ir Kultūros ir meno tarybos „Sidabrinės bitės“ ženklu. Irenai Naujūnienei šis svarbus apdovanojimas skirtas už sėkmingą kūrybinę veiklą, savo krašto kultūros puoselėjimą, meilės ir pagarbos liaudies dainai ugdymą jaunų žmonių širdyse. Ugdytiniai konkursuose užima prizines vietas. Su ansambliu „Serbenta“ koncertavo Vokietijoje, su šeimyniniu Slipkauskų trio – Lenkijoje.


2016 metais Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos folkloro ansamblis „Serbenta“ šventė 15 metų sukaktį. Į mokykloje vykusią jubiliejinę šventę gausiai susirinko esami ir buvę, o dabar po Lietuvą pabirę ansambliečiai, Senosios Varėnos bendruomenė, daugybė svečių. Buvo prisiminta ansamblio pradžia, įdomiausios akimirkos, linksmiausios koncertinės kelionės, pagerbta energingoji vadovė Irena Naujūnienė bei visi jos „serbentukai“. Kadangi „Serbentos“ giesmės ir dainos dešimtis kartų skambėjo po Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios skliautais ir papuošė ne vieną bažnyčioje vykusį renginį, tad „Serbentos“ šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias už „Serbentos“ ansamblį bei jo narius aukojo bei palaimino klebonas kun. Pranciškus Čivilis. Klebonas kun. P. Čivilis ansamblio vadovei Irenai Naujūnienei už išskirtinius nuopelnus įteikė garbingą apdovanojimą – mažąją arkangelo Mykolo žvaigždę, – o visam ansambliui – padėką.

bottom of page