top of page

2008 m. laureatas Valentinas Taraila


Varėnos liaudiškos muzikos kolektyvo „Periodas“ vadovas, Varėnos meno klubo „Periodas“ tarybos pirmininkas.


Valentinas Taraila gimė Kirklionių kaime, Varėnos rajone. Mokėsi Senosios Varėnos vidurinėje mokykloje, Merkinės internatinėje mokykloje, Varėnos vakarinėje mokykloje. 1964 m. pradėjo dirbti Varėnos rajoninių kultūros namų metodininku. Vėliau sėkmingai dirbo Kaniavos ir Merkinės zoniniuose kultūros namuose meno vadovu. 1978 m. V. Taraila vėl pradėjo dirbti Varėnos kultūros centro metodininku instrumentinei muzikai.


V. Tarailos vadovaujama „Periodo“ kapela sėkmingai dalyvavo devyniose respublikinėse dainų šventėse, daug kartų koncertavo Dzūkijos krašto kapelų bei respublikinėse kapelų šventėse -varžytuvėse „Grok, Jurgeli“ Kaune. Šis kolektyvas tris kartus iškovojo LTV laidos „Duokim garo“ („Gero ūpo“ ) laureato apdovanojimus.


V. Taraila sukūrė daugiau kaip 30 aranžuočių kapeloms. Jo sukurti instrumentiniai ir vokaliniai kūriniai sėkmingai atliekami visuose kapelos koncertuose. V. Taraila yra organizavęs Alytaus apskrities armonininkų šventes-varžytuves „Armonikaicis“, respublikines kapelų šventes-varžytuves „Dzūkelis“.


Už aktyvią koncertinę veiklą, aukštą meninį lygį 2003 m. kapela „Periodas“ ir jos vadovas V. Taraila laimėjo konkurso „Aukso paukštė“ nominaciją „Geriausia liaudiškos muzikos kapela ir vadovas“. Lietuvos kapelų šventėse „Periodas“ įvertintas premijomis, padėkos raštais, spec. prizais.

Už lietuviškos muzikos puoselėjimą ir aktyvią kūrybinę veiklą 2008 m. V. Taraila buvo apdovanotas „Sidabrinės bitės“ ženklu ir Savivaldybės kultūros premija.


Valentino Tarailos vadovaujamas kolektyvas yra išleidęs garso kasetę, dvi kompaktines plokšteles, sukūręs kelis vaizdo klipus. Nuo 1970 metų „Periodo“ kapela surengė per 1000 koncertų, tuo garsindamas Varėnos rajoną.


2010 m. liaudiškos muzikos kapelos „Periodas“ 40-ties gyvavimo metų sukakties paminėjimas buvo unikalus ir reikšmingas įvykis Varėnos rajono kultūros istorijoje.

„Periodo“ vadovas ir kolektyvas didžiai vertina ilgamečio, nuolatinio rėmėjo Alvydo Tarailos nuoširdžias pastangas, kad kolektyvas būtų aprūpintas transportu koncertinėms išvykoms bei naujausiais muzikos instrumentais.

bottom of page