top of page

2009 m. laureatė Sofija Vainilaitienė

Tekstilininkė, grafikė, poeto Martyno Vainilaičio kūrybos puoselėtoja, vaikų literatūros populiarintoja, skaitymo ir kūrybos skatintoja, vaikų meninės kūrybos festivalio Susitikimas Ežio dvare iniciatorė ir globėja.

2009 m. Sofija Vainilaitienė apdovanota Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija ir kultūros ir meno tarybos ženklu „Sidabrinė bitė" už už rūpestingą vaikų poeto ir rašytojo Martyno Vainilaičio kūrybos puoselėjimą, skulptūrų parko ir muziejaus įkūrimą Vaitakarčmio kaime, neįkainojamos vertės savo kūrybos parodą Varėnos mieste ir jauniesiems Varėnos krašto skaitytojams dovanotas knygas.


Sofija Vainilaitienė gimė 1928 m. spalio 13 dieną Tauragės apskrityje. 1951–1957 m. studijavo tekstilę Valstybiniame dailės institute. Baigusi mokslus, susidomėjo knygų grafika. Nuo 1967 metų sukūrė iliustracijas 22 knygoms. Iliustravo P. Cvirkos, J. Degutytės, A. Puišytės, V. Valsiūnienės, S. Nėries, E. Selelionio, L. Žitkevičiaus, S. Maršako kūrinius, o knygų M. Vainilaičio „Ežio namas“, E. Mieželaičio „Neringa“, M. Sluckio „Skrido bitė vakarienės“ iliustracijos įvertintos įvairiais apdovanojimais. Piešiniai aiškūs, dekoratyvūs, spalvingi, lyriškos nuotaikos. Albinas Bernotas pasakojo, kad jo draugas vaikų poetas Martynas Vainilaitis, pamatęs išleistą savo poezijos rinkinį „Vyturiai palydi plūgą“, buvo taip sužavėtas piešiniais, jog panoro susipažinti su juos sukūrusia dailininke S. Vasilenkaite. Vėliau ji tapo poeto žmona.

Autorine technika reljefinius kilimus kuria nuo 1971 m. Menininkės kilimai – monumentalūs, išreiškiantys gilią mintį. Dalis jų – tapybiški, spalvoti, dalis – santūrūs, dvispalviai, su šešėliniais perėjimais iš šviesos į tamsą. S. Vainilaitienės autorinė kilimų paroda buvo surengta ir Varėnoje.


Varėnos viešosios bibliotekos kolektyvo ir S. Vasilenkaitės-Vainilaitienės aktyvus bendradarbiavimas prasidėjo 2006 m., kuomet mirus M. Vainilaičiui, imtasi vykdyti bendrus projektus, skirtus poeto kūrybinio palikimo puoselėjimui ir sklaidai.

bottom of page