top of page

2012 m. 3-asis vaikų meninės kūrybos festivalis „Susitikimas Ežio dvare“


2012 m. Renginio globėja Martyno Vainilaičio našlė Sofija Vainilaitienė kvietė apžiūrėti Taidos Balčiūnaitės iliustracijų, sukurtų M. Vainilaičio eilėraščių rinkiniui „Gegutės šaltinis“, parodą, pajusti originalių darbų ir reprodukcijų skirtumus, džiaugėsi, kad festivalis išaugo tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai. Konkursui pateikti 128 piešiniai ir 69 literatūrinės kūrybos darbai, kurių herojai – lietuvių mitologijos būtybės. Apie baubus, velnius, laumes, brukneles, ežius ir kitas būtybes daug rašė M. Vainilaitis. Veikė piešinių lauko galerija. Apdovanoti geriausių darbų autoriai. Vyko geriausių konkursinių literatūros kūrinių skaitymai.

Susitikimas ežio dvare“ svečiavosi žymūs rašytojai: Elena Kurklietytė (pirmosios literatūrinės M. Vainilaičio premijos laureatė), Birutė Jonuškaitė, Vytautas Bubnys, poetė ir dailininkė Daiva Molytė-Lukauskienė, dailininkė Taida Balčiūnaitė, literatūrologė Loreta Žvironaitė.


Antroji literatūrinė Martyno Vainilaičio premija įteikta Virginai Šukytei už pasaką „Karalaitis ir šunys“, atvėrusią primirštus baltiškų mitų klodus. Vaikų meninės kūrybos festivalyje „Susitikimas ežio dvare“ svečiavosi žymūs rašytojai: Elena Kurklietytė (pirmosios literatūrinės M. Vainilaičio premijos laureatė), Birutė Jonuškaitė, Vytautas Bubnys, poetė ir dailininkė Daiva Molytė-Lukauskienė, dailininkė Taida Balčiūnaitė, literatūrologė Loreta Žvironaitė. D. Molytė-Lukauskienė džiaugėsi sugrįžusi į „Ežio dvarą“, sakė, jog čia prabėgo gražiausios jos paauglystės vasaros, kuomet Sofija ir Martynas ją mokė piešti ir eiliuoti.


bottom of page