top of page

2012 m. laureatas Antanas Česnulis


Skulptorius, tautodailininkas. Lietuvos tautodailės sąjungos narys nuo 1978 m. Parodose dalyvauja nuo 1976 m. Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narys nuo 2005 m.


A. Česnulis gimė 1948 m. Krokšlio kaime, Varėnos rajone. Šeštą klasę baigęs Rudnios vidurinėje mokykloje, išvažiavo į Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokyklą. Ruošėsi stoti į Dailės institutą, bet nugalėjo potraukis prie technikos. Po tarnybos jūrų aviacijos dalinyje Antanas įsikūrė Druskininkuose, čia ir pradėjo gilintis į medžio drožybą.

Naujasodėje Česnulių šeima pradėjo kurtis 1982 metais. Pastačius namą, pirmiausia buvo suręstos dirbtuvės. O jau tada prasidėjo rimta drožyba. Jo sodyboje esantys medžio drožiniai ar kompozicijos tik dalis kūrybos per 30 metų. Parkas prasidėjo nuo vėjo malūno 1998 metais, kurio 4 aukštuose išdėstyti autoriaus kūriniai. Vėliau atsirado unikali Rūpintojėlių siena. Palei Ratnyčėlės upelį autoriaus sukurtos kompozicijos: „Žmogaus ir medžio gyvenimas”, „Gyvenimo momentai”, „Eglė žalčių karalienė”, „Milžinas”, „Girių valdovas”. Parke išsidėstę liaudies teatro personažai. Kiekvienais metais parkas pasipildo naujais kūriniais. Apsilankę žmonės būna nustebinti ir susižavėję. Kupinas kūrybinės energijos menininkas nė dienos neleidžia laiko veltui. Suskaičiuoti galima tik sodyboje esančias skulptūras, išraiškingais charakteriais, nuotaikomis, judesiais, bet ir jų skaičius kasmet kinta. Visi A. Česnulio darbai yra unikalūs, skirtingi, gyvybingi. Jo sukurtų skulptūrų ir kryžių yra daugelyje rajono vietovių: Dubičiuose, Marcinkonyse, Čiurlionio kelyje ir kitur. Ypatingą dėmesį A. Česnulis skiria gimtajam Krokšlio kaimui, kuriame greta kryžių ir stogastulpių 2012 metais pastatė skulptūrinę kompoziciją, skirtą S. Dariui ir S. Girėnui, eilę metų rėmė ir prisidėjo organizuojant Krokšlio kaimo renginius. Skulptūros, stogastulpiai, koplytstulpiai, sukurti daugelyje medžio drožėjų plenerų, kuriuose dalyvauja beveik kiekvienais metais, stovi įvairiose Lietuvos vietose, užsienyje. Kūriniai eksponuoti Vokietijoje, Vengrijoje, Armėnijoje, Indijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Latvijoje, Lenkijoje.

2012 metais A. Česnulis apdovanotas Varėnos rajono savivaldybės įsteigtu „Sidabrinės bitės” ženklu už ilgametę kūrybinę veiklą, meilę gimtajam kraštui ir jo puošimą meniškais drožiniais.

bottom of page