top of page

2013 m. laureatė Marytė Stoškutė


2013 m. už sumanų vadovavimą Varėnos kultūros centrui ir jo filialams, kultūros puoselėjimą Varėnos krašte,. išskirtinių renginių organizavimą, kultūros įstaigų infrastuktūros atnaujinimą, M. Stoškutei buvo įteikta Varėnos rajono savivaldybės „Sidabrinės bitės“ premija ir Varėnos rajono kultūros ir meno tarybos „Sidabrinės bitės“ ženklas.


M. Stoškutė gimė 1953 m. rugsėjo 17 d. Perlojoje. Mokėsi Varėnos I vidurinėje mokykloje. Studijavo Vilnius pedagoginiame institute biologiją. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo edukologijos bakalauro laipsnį ir socialinio pedagogo kvalifikaciją.


1977–1988 m. dirbo Varėnos kultūros namų vyr. metodininke, rūpinosi rajone esančių istorijos, dailės, architektūros, urbonistikos paminklų priežiūra, apskaita ir apsauga.

1988–1997 m. – Varėnos kultūros namų (dabar kultūros centro) metodininkė kultūriniam-masiniam darbui, direktoriaus pavaduotoja.


Nuo 1997 m. iki 2016 m. sausio 15 d. dirbo Varėnos kultūros centro direktore. Buvo atsakinga už kultūros centro ir jo filialų veiklos organizavimą, kultūrinių programų įgyvendinimą, meno saviveiklos kolektyvų kūrimą, kultūros paveldo išsaugojimą ir pristatymą visuomenei, kultūrinių renginių organizavimą, kultūros paslaugų plėtrą, skirtų asignavimų valdymą. Rūpinosi kultūros įstaigų pastatų renovavimu, sėkmingai pritraukiant ir panaudojant Europos Sąjungos investicijas. 2008 m. po renovacijos atidarytas Varėnos kultūros centras, o 2015 m. Varėnos kultūros centro kino ir parodų salė.


M. Stoškutė savo darbe daug dėmesio skyrė kultūros sklaidai ir plėtrai, įvairių kultūros programų įgyvendinimui savivaldybėje. Varėna šalyje garsėja kultūros centro organizuojamomis „Grybų šventėmis“, Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivaliu, etnokultūros puoselėjimu ir sklaida bei kitais kultūros renginiais.


Už aktyvų ir sėkmingą darbą Varėnos kultūros centre bei didelį indėlį į Varėnos krašto kultūros sritį M. Stoškutė 2006, 2008, 2009, 2013, 2016 m. apdovanota Varėnos rajono savivaldybės mero padėkos raštais. 2008 ir 2013 m. apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministro padėkos raštais. 2013 m. už aktyvią kūrybingą veiklą jai buvo skirta LR Kultūros ministerijos premija.

2013 m. Lietuvos liaudies kultūros centro padėka jai buvo įteikta už sėkmingai organizuotą VI Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų regioninį turą.

bottom of page