top of page

2016 m. laureatas Vytautas Kaziulionis


Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui dalyvis.

Gimė 1930 m. gegužės 12 d. Varėnoje, darbščiojo ūkininko šeimoje. Mokėsi Varėnos gimnazijoje. 1947 m. pabaigoje Vytautą su tėvais okupantai ištrėmė į Sibirą. Vytautas su bendraminčiais įkūrė draugiją „Priesaika ištrėmime“. Buvo leidžiamas pogrindinis periodinis laikraštukas „Toli nuo Tėvynės“. 1951 m. buvo suimtas ir nuteistas 25 metams lagerio. Po teismo pakliuvęs į Norilsko griežto režimo 5-ąjį lagerį, Vytautas Kazilionis įsijungė į politinių kalinių slaptą judėjimą. Iki 1961 metų kalintas Norilsko, Magadano, Taišeto lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1961 metais, apsigyveno Kaune. Nuo 1988 metų, prasidėjus tautos atgimimo Sąjūdžiui, aktyviai įsijungė į visuomeninę politinę veiklą. Nuo 1990 m. – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyriaus pirmininkas. Tyrinėja pasipriešinimo okupaciniam režimui istoriją, rūpinasi įamžinti žuvusių pasipriešinimo dalyvių atminimą. Parašė knygą „Dainavos apygardos partizanų atminties paminklai“ (2005). 1999 apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

2016 m. Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija bei Kultūros ir meno tarybos ženklu „Sidabrinė bitė“ už pasipriešinimo okupantams aukų atminimo išsaugojimą, aktyvią patriotinę ir kultūrinę veiklą, pasiaukojimą Lietuvai, pagarbos ir meilės Tėvynei skiepijimą jaunimui apdovanotas ilgametis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos filialo vadovas, ansamblio „Viltis“ dalyvis Vytautas Kaziulionis.

Mirė 2023 m. lapkričio 13 d.

bottom of page