top of page

2018 m. laureatė Joana Grigaitienė


Joana Grigaitienė savo talentą ir veiklą įprasmina išliekamąją vertę turinčiuose darbuose ir kūryboje. Prieš daugelį metų J. Grigaitienė pasirinko prioritetus ir visas pastangas , kūrybiškumą skiria dvasinio, kultūrinio gyvenimo sklaidai. Iki 1995 metų J.Grigaitienė dirbo Varėnos „Ryto“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, mokytoja metodininke. Keturiasdešimt vieną kartą jos mokiniai tapo respublikinių literatūros, filologų, meninio skaitymo konkursų laureatais bei prizininkais. Ji yra parengusi knygas: „Nuošalės poetas“ (poeto A.Kalanavičiaus 60-mečiui), Varėnos „Ryto“ vid. mokyklos jaunųjų literatų kūrybos rinktinę „Ežerų ir girių užauginti“. Kaip leidybinės komisijos narė dalyvavo ruošiant knygą „Pokario žmonių likimus apmąstome šiandien“, tam organizavo mokinių rašinių konkursą „Laisvės kovų kančių istorija“, o atrinktus rašinius sudėjo į šią knygą.

J. Grigaitienė yra Varėnos literatų klubo „Jievaras“ narė. Šios šviesios asmenybės kūrybinį kraitį papildo knygos „Amžių sandūroje“, „Palydėjau žodį“, publicistinis romanas „Jos norėjo būti karalienės“, poezijos rinktinės „Rytoj ir vakar“, „Žvaigždžių taku“. Brandi išmintis ir patirtis, kilnūs principai ir jaunatvišku polėkiu deganti širdis, begalinis darbštumas ir kruopštumas leido įgyvendinti jos prasmingą kūrybinę viziją – parašyti dvi apybraižų knygas „Svajonės pašaukti“. Pirmoji skirta mokytojams, mokyklų direktoriams, pavaduotojams, neformalaus ugdymo pedagogams, būrelių vadovams. Knygoje aprašyti trijų kartų mokytojai, savo veikla gerbę pasirinktą profesiją. Antrojoje – trisdešimt šešių Varėnos rajone dirbusių ir dirbančių gydytojų biografijos, interviu, nuotraukos, poezijos, dailės darbai.

Spaudoje paskelbta nemažai J.Grigaitienės publikacijų ir eseistinių straipsnių visuomeninėmis temomis, eilėraščių rajono periodikoje, Varėnos literatų poezijos leidiniuose „Merkio lieptai“. Jos išskirtines savybes – profesinę kompetenciją, išmintį, meninį polėkį ir kūrybinius sugebėjimus – pastebėjo ir įvertino Varėnoje vykstančio Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio organizatoriai, pakvietę ją į nominacijų komisiją. J.Grigaitienės profesinė ir visuomeninė veikla įvertinta daugybe apdovanojimų.

bottom of page