top of page

2020 m. laureatas Brunonas Bakaitis


Architektas Brunonas Bakaitis „Sidabrinės bitės“ ženklu ir Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija apdovanotas už nuopelnus Varėnos krašto kultūrai ir menui.

Brunonas Bakaitis – ilgametis Senosios Varėnos bažnyčios ir Čiurlionio draugijos kūrybinis bičiulis. Jo kūrybiniai nuopelnai M.K. Čiurlionio gimtinei, prasidėję 1988-aisiais, tęsiasi iki šiol. Architektas, remdamasis M.K. Čiurlionio kūrybos motyvais, suprojektavo Senosios Varėnos bažnyčią su varpine, taip pat suprojektavo klebonijos-parapijos namų pastatą.

Bažnyčios puošyba M.K. Čiurlionio motyvais vyksta iki šiol. Pagal Čiurlionio paveikslą „Rex“ sukurtas vyskupo sostas su savita interpretacija. Didžiojo menininko motyvais yra sukurti didžiųjų durų metaliniai ažūriniai vartai su saulute ir heraldinėmis lelijomis, du skydai su Gediminaičių stulpais ir Jogailos kryžiumi. Pagal Čiurlionio kūrybą sukurtas vėliavų stovas. Švenčiant Senosios Varėnos 600 metų jubiliejų, įgyvendintas architektūrinis sprendimas – „Laiškas ainiams“, suprojektuota Švč. Sakramento koplyčia, Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, dešimties Dievo įsakymų ir penkių bažnyčios įsakymų ąžuoliniai skydai. Suprojektuota unikali komuninė, sukurtas ir kalviškai išpildytas iškilmingas evangelijų knygų stovas, du velykinių žvakių stovai, liturginis stovas, skirtas smilkytuvui ir smilkalams. Atliktas Bobriškių bažnyčios akmeninės zakristijos ir Palaimintojo Teofiliaus priestato rekonstrukcijos planas, skirtas jo relikvijoms. Akmens bažnyčiai sukurtas medinės architektūros projektas. Sukūrė Palaimintojo Teofiliaus kryžių, kuris pastatytas Bobriškėse šalia bažnyčios. Varėnos krašto festivaliui „Su palaimintuoju Teofiliumi“ sukurta vėliava ir logotipiniai ženkliukai. Senosios Varėnos parapijai sukurtas pagarbos ir padėkos kanoninis ženklas už išskirtinius nuopelnus – Arkangelo Mykolo žvaigždė, Bobriškių bažnyčiai – Sekminių žvaigždė. Visus šiuos kūrybinius projektus Brunonas Bakaitis atliko neatlyginamai.bottom of page