top of page

2020 m. laureatė Danutė Blažulionienė


„Sidabrinės bitės“ ženklu ir Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija Danutė Blažulionienė apdovanota „už pavyzdinę ištikimybę ir atsidavimą savo profesijai, pasigėrėjimo vertą kraštotyrinę veiklą, atnaujintus bibliotekos fondus, inovatyvių paslaugų plėtrą, bendradarbiavimo tiltus su žymiais menininkais ir kūrėjais organizuojant renginius, už Valkininkų miestelio gražinimą bei visokeriopą darbą jo labui“.

Danutė Blažulionienė yra aktyvi ir iniciatyvi Naujųjų Valkininkų bibliotekininkė bei Valkininkų bendruomenės pirmininkė. Jos dėka įgyvendinta nemažai prasmingų projektų bei suorganizuota renginių. Bibliotekoje veikia vaikų dramos, darbščiųjų rankų būreliai, organizuojami literatūros ir muzikos vakarai, minėjimai įvairių švenčių proga, vakaronės, kūrybinės dirbtuvės. D. Blažulionienė suburia kūrybinei veiklai vaikus, dalyvauja respublikinėse akcijose. Ji rajono gyventojams ir svečiams organizuoja ekskursijas: „Pažinkime Valkininkų kraštą“, „Žydų palikimas Valkininkuose“, „Valkininkų istorinis paveldas“, „Ežio dvaras“, „poeto Martyno Vainilaičio muziejus“.

D. Blažulionienė parengė ir įgyvendino projektus, atgaivinusius Valkininkų gyvenvietės kultūrinį gyvenimą: „Valkininkuose atgimsta amatai ir kultūrinės tradicijos“, „Dzūkų tradiciniai amatai“, „Grybų kelias. Latvija–Lietuva“, „Norim būti žinomi ir matomi“, „Antaninių kermošius“, „Mylėkim savo kraštą ir žmones“, „Kartu mes jėga“, „Graži veranda – namų veidas“, ir kt.

Dalyvaujant projektuose, Valkininkų ansambliui nupirkti tautiniai kostiumai, Valkininkus papuošė skulptūra „Liūtas“, pagamintas Valkininkų vienuolyno maketas, vyksta bendruomenės šventės ir organizuoti juostų pynimo, šiaudinių sodų rišimo, riešinių mezgimo mokymai.

2018 m. D. Blažulionienė Valkininkų kraštą atstovavo LR Seimo riešinių su lietuviška simbolika konkurse „Mūsų Lietuva“ ir tapo laureate. 2016 m. jai įteikta kultūros ministro Šarūno Biručio padėka už reikšmingas iniciatyvas tenkinat bendruomenės pažintinius poreikius, aktyvią ir išradingą krašto kultūros bei informacijos sklaidą. Už iniciatyvumą, bendruomenės namų įkūrimą, miestelio gražinimą ir darbą jo labui 2018 m. Danutei Blažulionienei įteiktas Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos rengto konkurso „2017 m. Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių pasiekimai ir projektų idėjos“ apdovanojimas.bottom of page