top of page

2021 m. laureatas Mindaugas Černiauskas


Savivaldybės kultūros premija bei Kultūros ir meno tarybos ženklu „Sidabrinė bitė“ už kūrybines iniciatyvas, aktyvią veiklą bei reikšmingų projektų įgyvendinimą atkuriant Merkinės miestelio istorinį paveldą, už prasmingus darbus, kurie prisideda prie Merkinės miestelio istorinės atminties bei kultūros puoselėjimo, jos turtinimo ir kūrimo apdovanotas Merkinės krašto muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas.


M. Černiauskas savo iniciatyvomis ir veikla aktyviai prisideda prie Merkinės atgimimo, miestelio bei drauge viso Varėnos krašto istorinės atminties bei kultūros puoselėjimo. Jis vadovavo arba prisidėjo įgyvendinant įvairius kultūros projektus: kuriant Merkinės rotušės maketą ir jį įrengiant Merkinės aikštėje, kuriant Merkinės sinagogų komplekso vizualizacijas, buvo vienas iš paminklo karaliui V. Vazai, filmo „Holokaustas Merkinėje“, sukurto bendradarbiaujant kartu su JAV Holokausto memorialiniu muziejumi, koordinatorių, atkuriant memorialinę lentą žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę, kuriant edukacinį interaktyvų žaidimą 1945 m. gruodžio 15 d. partizanų įvykdyto Merkinės puolimo tema. Jis taip pat buvo iniciatoriumi ir koordinatoriumi Merkinėje įrengiant V. Vazos skverą, inicijavo ir koordinavo Adolfo Ramanausko–Vanago paminklo sukūrimą. M. Černiauskas aktyviai dalyvauja vystant pažintinį maršrutą A. Ramanausko–Vanago laisvės kovų takais Merkinės krašte. 2020 m. išleistas jo sudarytas išsamus šio maršruto gidas su žemėlapiu. Jis yra sudarytojas 2020 m. išleistos knygos apie prieškario Merkinę „22–ieji nepriklausomybės metai Merkinėje (1918–1940 m.)“. M. Černiauskas taip pat prisideda prie daugelio kitų projektų, įgyvendinamų Merkinės ir Varėnos krašte.

bottom of page