top of page

2023 m. laureatas Vytautas Česnys


Vytautas Česnys gimė Naujųjų Valkininkų kaime (iki 2010 m. Valkininkų geležinkelio stotis) 1953 m. balandžio 15 dieną. mokėsi Naujųjų Valkininkų kaimo mokykloje, vėliau Vilniaus inžinerijos statybos institute įgijo inžinieriaus specialybę. Persikėlė gyventi į Vilnių, tačiau gimtojo kaimo ilgesys nugalėjo ir, tapęs senjoru, sugrįžo gyventi į savo tėvų namus. Nuo 2020 m. pirmininkauja Naujųjų Valkininkų kaimo bendruomenei.


V. Česnio vadovaujama bendruomenė įgyvendino ne vieną europinį projektą, teikė ir Europos sąjungos lėšomis įrengė bei 2023 metų pavasarį visuomenei pristatė tris skirtingo ilgio dviračių trasas „Miško dzyvai“, kurios juosia ne tik Naujųjų Valkininkų gyvenvietę, bet ir visą Valkininkų seniūniją.


Kasmet Naujųjų Valkininkų kaime V. Česnio iniciatyva viešose erdvėse puošiamos Kalėdų eglutės, pavasariais organizuojamos kaimo tvarkymo talkos ir pagrindinis dalyvis būna jose Vytautas, jis rūpinasi kaimo gerove ištisus metus.


V. Česnys yra stiprus visuomenininkas, kultūros ir meno puoselėtojas. Nupirkęs Naujuosiuose Valkininkuose 1969 m. statytą apleistą skalbyklą, 2021 m. joje įrengė „Menų skalbyklą“. Savo jėgomis ir lėšomis organizuoja garsių Lietuvos menininkų tapybos bei kūrybos parodas. Nuo 2021 metų V. Česnys prikalbino ir bendrus projektus parengė su bemaž 20 pasaulyje ir Lietuvoje žinomų menininkų, tapytojų, su 10 vietinės reikšmės kūrėjų.


2023 m. „Bobausių šventės“ metu Vytautas organizavo ir vedė ekskursijas po Naujųjų Valkininkų kaimą, kur buvo aplankytos ir svečiams pristatytos įvairios Naujųjų Valkininkų kaimo erdvės.


Vytautas Česnys laisvalaikiu drožinėja įvairius medžio dirbinius. Jo rankose medis virsta ne tik meno kūriniu, Dargužių amatų centro informaciniu stendu, bet ir pjaustymo lentele, medaus kopinėjimo šaukšteliu, įspūdingu alaus bokalu. V. Česnys kuruoja ir savo internetinę svetainę www.dzukomedinukai.lt, kurioje eksponuoja savo medžio drožybos dirbinius.bottom of page