top of page

22-eji nepriklausomybės metai Merkinėje (1918-1940)

22-eji nepriklausomybės metai Merkinėje (1918-1940) / [Merkinės krašto muziejus]; [sudarytojas Mindaugas Černiauskas]. – Merkinė: Merkinės krašto muziejus, 2020. – 349 p.: iliustr., faks., portr., žml.

„22-eji nepriklausomybės metai Merkinėje (1918-1940)“ – gausiai archyvinėmis fotografijomis iliustruota apybraiža apie Merkinę 1918-1940 m. laikotarpiu. Leidinyje pateikiama ano laikmečio nuotraukų ir dokumentų kopijų gausa, žinios apie miestelio ir valsčiaus ribose įvykusius nutikimus iš prieškario spaudos, amžininkų liudijimai ir dabarties istorikų tyrinėjimai bei įžvalgos – visa tai leidžia skaitytojui nusikelti į ano meto Merkinę ir suprasti, ko netekome II pasaulinio karo ir okupacijos metais.


bottom of page