top of page

Advento žvakės šviesa

Lapkričio 30 dieną Nedzingės bibliotekos ir kultūros centro darbuotojai sukvietė bendruomenės narius į advento popietę.Nedzingės senjorų organizacijos pirmininkė Vanda Mockevičienė supažindino su advento reikšme, tradicijomis. Bibliotekininkė Irena Krutulienė priminė advento žvakių reikšmę. Pirmasis advento sekmadienis – Vilties. Uždegama pranašo žvakė, kuri primena apie Jėzaus atėjimą. Antrąjį – Tikėjimo – sekmadienį uždegama Betliejaus žvakė, kuri simbolizuoja Marijos ir Juozapo kelionę į Betliejų. Trečiasis sekmadienis – Džiaugsmo. Uždegama Piemens žvakė, turinti priminti džiaugsmą, kurį, gimus Kristui, patyrė pasaulis. Ketvirtasis Advento sekmadienis – Ramybės. Jo metu Angelo žvakė primena angelų žinią: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“. Pasiūlė nupinti advento vainiką.

Kultūros centro vadovas Albertas Jakubavičius papasakojo avento vainiko atsiradimo istoriją, apibūdino advento žvakių spalvas.

Bendruomenės narė Nijolė Maceikienė prisiminė Kamisarkos kaime gyvenusių žmonių advento laikotarpio tradicijas: „kiekvienų dzienų visi šeimos nariai poteriaudavo. Bobulė pyrmų advento sekmadienį atsinešdavo nedzidelį nekotaitį, pripyldavo grūdų ir instacydavo keturias žvakes. Vienų uždegdavo. Nebuvo jokios mados pync vainikus.“

Nedzingės bendruomenės narė Irena Valentukonytė papasakojo, kad per adventą kaimo gyventojai rinkdavosi vieni pas kitus. Buvo plėšamos plunksnos, kedenama vilna, mezgamos kojinės, sukami į kamuolius siūlai ir kt. Pasakojami įvairiausi nutikimai, giedamos giesmės. Populiariausias jaunimo žaidimas būdavo – „ Žiedo dalijimas“. Po tokio pavakarojimo kiekvienos sodybos gaspadorius pavaišindavo kaimynus.

Nupynus vainiką buvo uždegta pirmoji advento žvakė.


Nedzingės bibliotekos bibliotekininkė Irena Krutulienė
bottom of page