top of page

Aktorius, teatrologas Balys Juškevičius

Gegužės 27 dieną Nedzingės bibliotekos ir kultūros centro darbuotojai organizavo renginį skirtą kraštiečio Balio Juškevičiaus – 10-osioms mirties metinėms paminėti.


Kultūros centro vadovas Albertas Jakubavičius supažindino su aktoriaus biografija. Nedzingės bendruomenės narė Loreta Kurauskienė ir bibliotekininkė Irena Krutulienė skaitė ištraukas iš B. Juškevičiaus knygos „Teatro šviesose ir šešėliuose“. Prisiminimais apie kraštietį dalijosi bendruomenės narės Vanda Mockevičienė ir Janina Juškevičienė. Nedzingės kultūros centro etnografinis ansamblis savo pasirodymą pradėjo aktoriaus mėgstamiausia daina „Dziemedėlis“. ScenOS vaizdelį „Gyvenimiškos problemos“ parodė Nedzingės mėgėjų teatro kolektyvas (vadovas A. Jakubavičius)


Aktorius, teatrologas, nusipelnęs kultūros veikėjas B. Juškevičius gimė 1920 m. gruodžio 3 d. Nedzingės kaime. Baigęs pradžios mokyklą, mokėsi Kaune, Vilijampolės amatų mokykloje. 1939 m. gavo darbą Aleksoto stiklo fabrike, kuriame dirbo paprastu darbininku, vakarais mokėsi suaugusiųjų gimnazijoje.


1942–1943 m. rudenį lankė Romualdo Juknevičiaus dramos studiją Vilniuje. Lankė Vilniaus universitetą, klausėsi V. Krėvės, V. Mykolaičio-Putino, B. Sruogos paskaitų. Uždarius Vilniaus universitetą ir dramos studiją, grįžo į gimtinę. 1944 m. baigė Merkinės gimnaziją. 1944–1945 m. dirbo Alytaus švietimo skyriuje mokytoju. 1946 m. konkurso būdu priimtas į Klaipėdos muzikinės komedijos teatrą aktoriumi. Nuo 1946 m. iki 1951 m. B. Juškevičius vaidino 3 muzikiniuose ir 15 dramos spektaklių.


1951 m. buvo paskirtas Klaipėdos srities vykdomojo komiteto Meno reikalų skyriaus vedėju. 1954 m., likvidavus Klaipėdos sritį, grįžo į dramos teatrą ir nuo 1954 m. iki 1982 m. dirbo Klaipėdos dramos direktoriumi.


25 metus (1970–1995 m.) dėstė teatro istoriją Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų teatro specialybių studentams.


Per tris vadovavimo teatrui dešimtmečius B. Juškevičius buvo ir liko nenuilstamas teatro meno propaguotojas. Būdamas „Žinijos“ draugijos lektoriumi, nuo 1949 m. skaitė paskaitas, kurios populiarino teatro meną, kultūrą ir estetiką bei gvildeno jų problemas. Dvidešimt penkerius metus vadovavo Klaipėdos miesto „Žinijos“ draugijai.


1980 m. susikūrus Lietuvos teatrų direktorių tarybai, B. Juškevičius tapo pirmuoju jos pirmininku.


1999 m. parašė ir išleido atsiminimų knygą „Teatro šviesose ir šešėliuose“, kurioje aprašo beveik 30 metų vadovavimo Klaipėdos dramos teatrui patirtį, išgyventus sunkumus, problemas ir lūkesčius.


1970 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio kultūros veikėjo vardas. 2006 m. suteiktas Klaipėdos magistro vardas.


Mirė 2013 m. gegužės 28 d. Klaipėdoje. Palaidotas Kartenos kapinėse.


Nedzingės bibliotekos bibliotekininkė

Irena Krutulienėbottom of page