top of page

Albinas Marčinskas


Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Vadybos katedros socialinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, katedros vedėjas. Gimė 1946 m. gegužės 28 d. Puvočiuose, Varėnos rajonas. 1964–1969 metais studijavo KPI, įsigijo inžinieriaus kvalifikaciją. Nuo 1969 iki 1972 metų – Alytaus šaldytuvų gamyklos inžinierius. 1973–1991 – Ekonomikos instituto jaun. m. bendr., vyr. m. bendr., vyriausiasis m. bendradarbis. Nuo 1991 metų – Vilniaus universiteto , Ekonomikos fakulteto, Vadybos katedros profesorius, vedėjas. Dėsto kursus magistrantams: vadybos metodai; magistrantūros seminaras.

Vadovauja bakalaurų kursiniams darbams vadybos tematika.

Vadovauja magistrantų MTD ir magistro darbams vadybos tematika.

Vadovauja doktorantų disertacijoms vadybos tematika. Dalyvauja socialinių mokslų daktaro disertacijų gynimo komisijose ir oponavime. Paskelbė mokymo metodinių priemonių: Vadybos metodai. Mokomoji knyga. – Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2001. (su bendraautoriais). Įmonių vadybos orientacijos. Mokomoji knyga. – Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2002, (su bendraautoriais), skelbė mokslinius straipsnius Lietuvos bei užsienio periodiniuose leidiniuose.

bottom of page