top of page

Alė Baniūnienė

Mokslo darbuotoja, biomedicinos mokslų daktarė


Dr. Alė Baniūnienė (Žemaitytė) gimė 1964-04-18 Varėnos mieste. 1982 m. baigė Varėnos I vidurinę mokyklą, tais pačiais metais įstojo į LŽŪA agronomijos fakultetą. 1987 m. baigė ir įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją. Buvo paskirta dirbti į Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotį jaunesniąja moksline bendradarbe. 1993 m. pervesta dirbti į LŽI Perlojos bandymų stotį. 1994 m. apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją tema „Herbicidų vaidmuo žieminiuose kviečiuose Lietuvos velėniniuose glėjiškuose sunkaus priemolio dirvožemiuose“. Nuo 1994 m. dirba mokslo darbuotojos pareigose. Lietuvos žemdirbystės instituto Perlojos bandymų stotyje.

bottom of page