top of page

Aleksandras Čyras

(1927–2001)

Lietuvos mokslų tikrasis narys, habilituotas technikos mokslų daktaras, profesorius.

Gimė 1927 m. kovo 15 d. Merkinėje. 1950 m. su pagyrimu baigė Kauno universiteto Statybos fakultetą ir liko jame dirbti. Pirmasis Lietuvoje ėmė taikyti optinius įtempimų tyrimo metodus. 1954 m. apgynė daktaro disertaciją. Nuo 1958 metų pradėjo dirbti pirmuoju etatiniu dėstytoju KPI Vilniaus skyriuje. 1960 m. šis skyrius tapo vakariniu fakultetu, o jo dekanu buvo paskirtas A. Čyras. Nuo 1961 m., vietoj vakarinio fakulteto įsteigus KPI Vilniaus filialą su dieniniu ir vakariniu skyriumi, jis dirbo KPI Vilniaus filialo prorektoriumi. 1965 m. Aleksandras Čyras apgynė habilituoto daktaro disertaciją. 1969 m. daugiausia profesoriaus A. Čyro pastangų dėka buvo įsteigtas Vilniaus inžinierinis statybos institutas. Šio instituto rektoriumi A. Čyras dirbo iki 1990 metų.


1980 m. A. Čyras išrinktas Lietuvos MA nariu-korespondentu, o nuo 1985 – akademiku.

A. Čyras – daugelio mokslinių darbų, monografijų, vadovėlių autorius. Jo monografijos anglų kalba yra išleistos Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje.


A. Čyras – 1993 metų Lietuvos valstybinės premijos laureatas. 1996 metais apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III-iojo laipsnio ordinu.

Mirė 2001 m. rugsėjo 29 d.

bottom of page