top of page

Alfonsas Kondratas

(1932 - 2001)

Geologas.


Gimė 1932 m. gegužės 27 d. Mardasave, Varėnos rajone. Pradinius mokslus baigė gimtajame kaime, vidurinius - Marcinkonyse, o Vilniaus I-ąją berniukų gimnaziją -1949 m. 1499-1954 m. mokėsi Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto geologijos skyriuje. Dar būdamas studentu 1952-1954 m. jau dirbo Lietuvos MA Geologijos ir geografijos institute preparatoriumi. Po universiteto baigimo 1954-1957 m. mokėsi Maskvos Lomonosovo universiteto aspirantūroje. Ją baigęs pradėjo dirbti Lietuvos geologijos valdyboje, o nuo 1960 m. vadovavo Geologijos ir geografijos institute naujai įsteigtam Hidrogeologijos sektoriui. 1962 m. A. Kondratui buvo suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio, 1965 m. - docento vardas. 1963-1968 m. A. Kondratas vadovavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedrai. 1968 m. grįžo į Geologijos institutą ir dirbo Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos skyriaus vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, Požeminio vandens apsaugos laboratorijos vadovu (nuo 1980), moksliniu bendradarbiu Baltijos jūros monitoringo sektoriuje (nuo 1988), vėliau - hidrogeologinių procesų tyrimo laboratorijoje. 1994 m. A. Kondratas išėjo į pensiją. Jis buvo Tarptautinės hidrogeologų asociacijos požeminio vandens teršimo ir apsaugos nuo žemės ūkio chemizacijos tarybos narys, LŽMŪ pesticidų likučių tyrimo komisijos narys, ilgametis Geologijos instituto mokslinės tarybos, Geologijos valdybos mokslinės-techninės tarybos ir daugelio kitų visuomeninių organizacijų narys. Svarbiausi darbai: 1969-1970 m. kartu su bendraautoriais parengė ir redagavo dvi monografijas: „TSRS hidrogeologija (Lietuvos TSR), XXXII t.” ir „TSRS hidrogeologija (Kaliningrado sr.), XLV t.”; paskelbė apie 20 mokslinių straipsnių Lietuvos požeminio mineralinio vandens geologijos klausimais. 1990 m. išleido monografiją „Lietuvos mineraliniai vandenys” (kartu su J. Vaitiekūnu).


Mirė 2001 m. gegužės 30 d.

bottom of page