top of page

Algimantas Černiauskas

Fotomenininkas.

Algimantas Černiauskas gimė 1953 m. gruodžio 12 d. Krasnojarsko krašte, Igarkos mieste, tremtinių Aldonos ir Jono Černiauskų šeimoje. 1960 m. su tėvais sugrįžo į Lietuvą, gyveno nelegaliai.


Mokėsi Giedraičių vidurinėje mokykloje. Ją baigęs, 1972 m. įstojo į Vilniaus technologijos technikumą, kurį 1975 m. baigė ir įgijo fototechniko specialybę.


Kartu su broliu Mindaugu tapo žinomi nuo 1977 m., kai pradėjo fotografuoti Lietuvos kaimų žmones. Surengė fotografijos darbų parodas Lietuvoje bei užsienyje: Paryžiuje, Monpelje, Čikagoje, Berlyne.


Savaitraštyje „Dienovidis”, laikraščiuose „Dainavos žodis”, „Alytaus naujienos”, žurnale „Kelionių magija" propaguoja gamtos apsaugos idėjas, pasididžiavimą gimtuoju kraštu.


Apdovanotas šalies bei tarptautinių parodų medaliais, diplomais, premijomis. 1994 m. suteiktas Tarptautinės meninės fotografijos federacijos fotografo menininko garbės vardas. 1995–1997 m. buvo išrinktas į Varėnos rajono savivaldybės tarybą.


Dirba Dzūkijos nacionaliniame parke Informacijos skyriaus viršininku. Merkinės informacijos centre rengia parodas, susitikimus su menininkais, moksleiviams teikia žinių apie gamtą ir jos apsaugą.


Kartu su H. Gudavičiumi ir kitais bendraautoriais išleido knygas: „Musteika”, „Margionys", „Mardasavas”, „Varėnos kraštas”, „Varėnos krašto menininkai”, aplanką apie Lietuvos nacionalinius parkus.

Laikraščio „Šalcinis" redaktorių kolegijos narys.


bottom of page