top of page

Algimantas Švažas

Algimantas Švažas / leidinį parengė ir apipavidalino Rimantas Dichavičius. – Vilnius, 2014. – 238, [2] p.: iliustr., portr.

R. Dichavičiaus parengtas albumas „Algimantas Švažas“ supažindina su šio menininko kūryba, grafikos darbais, atsiminimais apie jį.

„Kas jis, koks jis – Algimantas Švažas? Tikras žemaitis, grafikas, barzdočius lietuvis pagonis, pasistatęs namą Pauosupės kaime, įsirengęs čia savo dirbtuvę, vaikštinėjęs apsiavęs medinėmis klumpėmis, grožėjęsis Perkūno apskaldytu ąžuolu. O mes, bičiuliai, jį vadindavome Žemaitijos ambasadoriumi Dzūkijos kraštui“, - prisimena Birutė ir Vincas Švagždžiai šiame leidinyje.bottom of page