top of page

Algirdas Miškinis


Socialinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto profesorius. Gimė 1953 m. kovo 28 d. Marcinkonyse. 1960–1971 metais mokėsi Marcinkonių vidurinėje mokykloje, 1971–1976 metais studijavo Vilniaus universitete Ekonomikos fakultete, 1978–1981 metais – MA Ekonomikos institute, 1988–1989 metais stažavosi Pekino universitete, 2000 m. – Kanadoje, 2001 – Olandijoje. Moksliniai interesai: klausimai, susiję su Lietuvos užsienio ekonominiais ryšiais: globaliniai ekonominiai pokyčiai ir Lietuvos ekonomika, tiesioginės užsienio investicijos, Lietuvos užsienio prekyba Europos Sąjungos ekonomika ir Lietuvos integracija.



bottom of page