top of page

ANDEINĖ

ANDEINĖ – Dainavos girios galerija / sudarė Vygandas Čaplikas. – Vilnius: Petro ofsetas, 2011. – 248 p.: iliustr.

Dailininkė Gražina Didelytė (1938-2007) savo paskutinį – ketvirtąjį kūrybos dešimtmetį praleido mažame Dainavos girios Rudnelės kaimelyje, čia įsteigė savitą meno galeriją ANDEINĘ. Šalia įvairių šios vietovės nuotraukų ir dar visuomenei nerodytų kūrinių pateikiami ir dailininkės artimiausių žmonių prisiminimai.

Be daugybės įdomių darbų, skirtų istoriniam Dainavos kraštui, dailininkė sukūrė ir vieną ciklą, skirtą Rudnelei, pavadinimu: Brangiausios vietos.bottom of page