top of page

Antanas Česnulis

Skulptorius, tautodailininkas, A. Česnulio skulptūrų ir poilsio parko savininkas.

Antanas Česnulis gimė 1948 m. Krokšlio k., Varėnos r. Gyvena Naujasodės k. prie Druskininkų. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narys. Parodose dalyvauja nuo 1976 m. Jam suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas. Daugelio medžio skulptorių simpoziumų ir plenerų Lietuvoje bei užsienyje dalyvis. Kūryba buvo eksponuota Rusijoje, Armėnijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Indijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Kūrinių įsigijo Lietuvos tautodailininkų sąjungos fondas, Sankt-Peterburgo tautų etnografijos muziejus, Manhaimo (Vokietija) miesto muziejus, Stepono Batoro muziejus Vengrijoje. 1982 m. suteiktas Lietuvos TSR meno saviveiklos žymūno vardas, apdovanotas liaudies ūkio pasiekimų parodos aukso medaliu. 1986 m. tapo Lietuvos TSR valstybinės premijos laureatu. 1987 m. apdovanotas liaudies ūkio pasiekimų parodos sidabro medaliu. 1998 m. tapo Lietuvos kultūros ministerijos premijos laureatu.


A. Česnulis įkūrė savo skulptūrų parką sodyboje, Naujasodės kaime. Parkas prasidėjo nuo vėjo malūno 1998 metais, kurio 4 aukštuose išdėstyti autoriaus kūriniai. Vėliau atsirado unikali Rūpintojėlių siena. Kiekvienais metais parkas pasipildo naujais kūriniais. Parke vykdomi kūrybiniai plenerai, seminarai, edukacinės programos. Čia apsilankę žmonės būna nustebinti ir susižavėję. Visi A. Česnulio darbai yra unikalūs, skirtingi, gyvybingi.


Jo sukurtų skulptūrų ir kryžių yra daugelyje Varėnos rajono vietovių: Dubičiuose, Marcinkonyse, Čiurlionio kelyje ir kitur. Ypatingą dėmesį A. Česnulis skiria gimtajam Krokšlio kaimui. 1989 metais, prasidėjus Atgimimui, Krokšlyje prie kaimo ąžuolų vyko pirmoji vieša kaimo šventė. Tuomet iš Krokšlio kilęs Antanas Česnulis padovanojo kaimui paties išdrožtą stogastulpį su varpu viršuje ir išraižytu užrašu: „Skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.“ Kai 2010 m. rugpjūčio 8 d. praūžusi audra nulaužė abu S. Dariaus ir S. Girėno ąžuolus, Krokšlio kaime žaliavusius jau 77 metus, tai ąžuolai nebuvo palikti supūti. Jie buvo nuvežti į Naujasodę, kur A. Česnulio sodyba. Menininkas ėmėsi darbo – iš ąžuolų išdrožtos S. Dariaus ir S. Girėnos skulptūros. Skulptūrinės kompozicijos viršuje sukasi mažas lėktuvėlis - simbolinė „Lituanika", kuris tarsi simbolizuoja, jog šiame kaime lietuviškumo, patriotizmo dvasia bus gyva amžinai, ji keliaus iš karto į kartą. 2012 metais skulptūrinė kompozicija, skirta S. Dariui ir S. Girėnui, buvo atidengta. Skulptūros autorius, Krokšlio kaimo garbės pilietis Antanas Česnulis sakė, jog ją kūrė lydimas stipraus patriotiškumo savo kaimui bei pagarbos legendiniams lakūnams jausmui.


2012 metais A. Česnulis apdovanotas Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos įsteigtu „Sidabrinės bitės“ ženklu ir rajono savivaldybės kultūros premija už ilgametę kūrybinę veiklą, meilę gimtajam kraštui ir jo puošimą meniškais drožiniais.

bottom of page