top of page

Antanas Ciūnys

Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Vandentvarkos katedros docentas, mokslų daktaras.


Gimė 1944 m. birželio 13 d. Perlojos kaime.

Mokslinių interesų sritys: ežerų, ežerų valymo ir sapropelio gavybos technologijų, sapropelio panaudojimo tyrimai.

bottom of page