top of page

Apie pasikartojančią istoriją

Spalio 5 d. Varėnos viešojoje bibliotekoje lankėsi Robertas Petrauskas – rašytojas, televizijos laidų vedėjas, sporto komentatorius, istorikas.Robertas veda intelektualinę laidą „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, dalyvauja „Nacionalinėje ekspedicijoje“, parašė didelio populiarumo sulaukusią trilogiją apie Antrąjį pasaulinį karą. Bene greičiausiai nuo knygų lentynų skaitytojai nušlavė trečiąją trilogijos dalį „Barbarosa. Antrasis pasaulinis karas Europoje“. Pasak autorius, visų, nusipirkusių bent vieną trilogijos dalį, neišeitų sutalpinti Žalgirio arenoje.

Bibliotekos skaitytojams pristatė ketvirtąją savo knygą „Poltava“ ir vedė istorijos pamoką „Lietuva, Ukraina ir Rosija. Išplauta, pamiršta, perrašyta istorija, ir kaip ji su dabartimi susijusi“. Autoriaus pasakojo apie besirimuojančią ir besikartojančią istoriją, mėginimus išgirsti istorijos rimą, aiškiai įvardijo, kaip suprasti karą Ukrainoje iš laiko perspektyvos. Interaktyviame žemėlapyje matėsi, besiformuojančios Lietuva, Ukraina, Rusija. Buvo įdomu stebėti, kaip bėgant laikui keitėsi užimamų teritorijų plotai, kam ir kodėl jie priklausė, aptarti įdomūs istorijos faktai, autorius pabrėžė, kaip svarbu išmokti istorines pamokas. Be senosios Ukrainos istorijos neįmanoma suprasti šiuolaikinio Rusijos ir Ukrainos konflikto. R. Petrauskas minėjo, kad mes su ukrainiečiais esame daugiau broliai ir seserys, nei patys tai žinome. Didelės apimties ir dar niekur kitur neskelbtų faktų bei fotografijų prisotinti Roberto Petrausko darbai verčia lenktis didžiuosius Lietuvos istorikus, kurie nesivaržydami skelbia jį esant pavyzdžiu jaunajai kartai.

Varėnos VB Informacinių išteklių skyriaus bibliotekininkė Daiva Armonienėbottom of page